Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen op maat, duurzaam en in een mooie omgeving

Woningen in Wijchen worden duurzaam, levensloopbestendig en betaalbaar.

Iedereen heeft recht op een passende woonruimte! Van de gemeente mag worden verwacht dat zij haar best doet om dat realiseren. En dat mag natuurlijk, of moet zelfs, ook op een flexibele wijze worden ingevuld. Het valt toch niet uit te leggen dat het voor sommige doelgroepen zoals bijvoorbeeld jongeren bijna onmogelijk is een betaalbare huur- of koopwoning te krijgen. Je huis is je thuis en staat aan de basis van een leefbaar bestaan.

Bij nieuwbouw moeten gasloos en energieneutraal het uitgangspunt zijn. Bij bestaande wijken kan beleid worden ontwikkeld waarbij per straat of buurt planmatig koop- en huurhuizen worden verduurzaamd.

Wijchen kenmerkt zich door veel open ruimte, dat moet een uitgangspunt blijven bij ruimtelijke ordening. De mogelijkheden tot transformatie van bestaande wijken moeten worden onderzocht en er moet niet louter gekeken worden naar uitbreiding of verdichting.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • Koppel de bouwleges aan de mate van duurzaamheid van het gebouw.
 • Aandacht voor maatwerk in ruimtelijke ordening. Focus op doelgroepen zoals starters en ouderen. Richt op de toekomst, bouw toekomstgericht en laat woningbouwcontingenten niet leidend zijn.
 • Heb oog voor nieuwe ontwikkelingen als zorginitiatieven, tiny housing, en omvorming van leegstaande kantoorruimte in woonruimte.
 • Het moet gemakkelijker worden om in het buitengebied woningen te splitsen of samen te voegen om daarmee mantelzorginitiatieven mogelijk te maken.
 • Houdt Wijchen groen! Liever een transformatie van een oude wijk of sloop dan een nieuwe wijk in het groen. Onderzoek concreet waar sloop van bestaande bouw een betere oplossing is.
 • Voortdurende aandacht voor sociale woningbouw en het wegwerken van de enorme wachtlijsten bijvoorbeeld door het actief aanpakken van scheef wonen.
 • Gemeentelijke gebouwen krijgen een duurzaamheidscan en waar mogelijk wordt voldaan aan de hoogste energienorm met energieneutraliteit.
 • Meer bouwlagen dan 4 wordt afhankelijk van plek en functionaliteit zeker niet uitgesloten.
 • Maak als gemeente volop gebruik van de mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt en het maatwerk dat de gemeente daarmee aan de burger kan bieden.
 • De kleine kernen houden ruimte voor kleinschalige bouwinitiatieven voor eigen behoefte.
 • Zodra de wettelijke basis daarvoor is gegeven stoppen van het aansluiten van nieuwbouw op het aardgasnetwerk.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018