Steun ons en help Nederland vooruit

De Wijchense economie floreert

Al heeft de gemeente veel te bieden aan ondernemers toch moet zij altijd scherp blijven op nieuwe ontwikkelingen en kansen.

In een snel veranderende wereld zijn succesfactoren uit het verleden niet altijd een garantie voor de toekomst. De gemeente zal moeten blijven inspelen op het gebied van technologische ontwikkelingen, veranderende milieuwetgeving, en ontwikkelingen in de regio. Als Wijchen hier niet alert blijft, kan in de toekomst de boot worden gemist.

De laatste jaren heeft Wijchen mede door de aantrekkende economie op zowel de invulling van Bijsterhuizen als de bezetting van winkelpanden in het centrum flinke successen behaald. Ook staat Wijchen op de kaart voor wat betreft digitale bereikbaarheid en toerisme. Op het gebied van fysieke bereikbaarheid ziet D66 echter nog grote knelpunten.

Om de bedrijvigheid te stimuleren zal de gemeente zich de komende jaren, samen met de regio en de lokale ondernemers, moeten inzetten om de huidige posities te behouden of te versterken. Daartoe dienen alle middelen die hiervoor ter beschikking staan te worden ingezet. Daarnaast zal Wijchen zich moeten richten op nieuwe ontwikkelingen waarbij verandering en vermenging van bestaande functies en nieuwe technieken een grote rol spelen. D66 wil dat Wijchen daarin veel aandacht heeft voor het benutten van kansen bij duurzaamheid en vergroening.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • OZB verlaging voor startende ondernemers met name in te revitaliseren gebieden
 • Ruimte geven aan initiatieven en deze stimuleren door heldere kaders op te stellen op het gebied van ruimtelijke ordening en het gebruik van bestaande gebouwen en infrastructuur.
 • Nieuwe bedrijven de kans geven zich te vestigen om zo concurrentie en efficiĆ«ntie te bevorderen.
 • Iedere twee jaar wijst de raad een budget toe aan het Innovatiefonds MKB, voor nieuwe initiatieven die potentie hebben voor economische ontwikkeling.
 • Constant onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor Europese, landelijke en provinciale subsidies en fondsen.
 • Met de regio een actief beleid voeren om bedrijven te werven en te behouden in de regio.
 • Voordelen verstrekken aan bedrijven die schoon en groen ondernemen.
 • Afschaffen van de toeristenbelasting.
 • Afschaffen van de precariobelasting voor terrassen.
 • Actief bevorderen van passende huisvesting voor kleine, middelgrote en grote bedrijven.
 • Kleinschalig ondernemerschap passend en aanvullend in lokale gemeenschap mogelijk maken zowel in wijken als kernen.
 • In het centrum moeten zelf producerende en culturele ondernemers zich kunnen vestigen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018