Steun ons en help Nederland vooruit

Wijchen is deel van een vitale regio

Iedereen is gebaat bij regionale afstemming over allerlei zaken. Dat geldt voor de regio, Gelderland en waar nuttig de provincie- en landsgrenzen overschrijdend.

Wijchen is geen eiland. Voor zaken als wonen, werken, ondernemen, onderwijs, zorg, verkeer, cultuur, duurzaamheid, toerisme en recreëren gaan Wijchenaren de gemeentegrenzen over en komen mensen van elders naar Wijchen.

Veel samenwerking binnen de regio Nijmegen wordt uitgevoerd door Gemeenschappelijke Regelingen (GR). De invloed van de diverse gemeenteraden daarop blijft een punt van zorg. Leden van GR-besturen zijn de portefeuillehouders uit de diverse gemeenten die ieder voor zich verantwoording verschuldigd zijn aan hun gemeenteraad. Daar waar nuttig kunnen agendacommissies met raadsleden zorgen voor meer zicht en sturing. Maar de leden vertegenwoordigen hun gemeenteraad, niet de politieke partijen waarop de burgers hebben gestemd.

D66 wil de positie van raadsleden en de partijen die zij vertegenwoordigen t.o.v. de samenwerkingsverbanden versterken. Een middel zou kunnen zijn dat er een platform komt waarin de politieke partijen uit de regio evenredig zijn afgevaardigd. Dat zou kunnen door de agendacommissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) in die zin om te vormen, of door periodiek een politiek congres over de GR-en te organiseren. Hoewel geen formeel orgaan kan het politieke debat leiden tot raadgevende adviezen die de gemeentegrenzen overschrijden.

Voor de burger zijn lokale lasten belangrijk. Daarbuiten gaat het om goede dienstverlening, of het nu gaat om een paspoort of dat de wegen in de winter worden gestrooid. Daarbij is de schaal van de gemeente veel minder relevant. Tegelijk hebben historisch-geografische en culturele factoren de regio gevormd. Die zijn ook bepalend voor de identiteit op lokaal niveau.

Waar het gaat om regionale bestuurlijke samenwerking gaat onze voorkeur uit naar een model met Nijmegen in het centrum met aan weerszijden de twee sterke gemeenten Berg en Dal en Maas en Waal. Dat dit in een verdere toekomst zou kunnen leiden tot één gemeente sluiten we niet uit. Nauwere samenwerking binnen Maas en Waal is het eerste streven. Wat dit betreft is de ambtelijke fusie met Druten de eerste stap.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

  • Een de gemeentegrenzen overschrijdend politiek platform kan de positie van raadsleden versterken.
  • D66 Wijchen steunt initiatieven om de kracht van de regio verder te versterken en te focussen op wat ons regionaal als ‘merk’ onderscheidt.
  • Binnen de marketing zijn zowel het Rijk van Nijmegen, Maas en Waal als de eigen identiteit van Wijchen belangrijk.
  • Een actueel overzicht van alle samenwerkingsverbanden van de gemeente met duidelijkheid wie vanuit Wijchen medebestuurder is moet openbaar toegankelijk zijn.
  • Nut en noodzaak van alle samenwerkingen via Gemeenschappelijke Regelingen moeten regelmatig worden heroverwogen.
  • Bij regionale samenwerking is het uitgangspunt: beleid lokaal en uitvoering, waar efficiënt, regionaal.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018