Steun ons en help Nederland vooruit

Voorkomen is beter dan genezen

Het voorkomen van een zorgvraag is voor iedereen beter dan het genezen of oplossen van de ontstane problemen.

Het leveren van zowel medische als maatschappelijk zorg is kostbaar. Steeds meer komen zowel het individu als de samenleving tot het besef dat door preventie en vroegsignalering zorg en de daarmee gemoeide kosten gedeeltelijk voorkomen kunnen worden.

Met het inrichten van de Sociale WijkTeams (SWT) is een goede stap gezet in de richting van vroegsignalering. Door samenwerking met onderwijs en artsen zien we deze teams steeds meer een spil in het zorgweb worden. In het sociale domein komen naast de traditionele zorgvraag een aantal nieuwe zaken voor, zoals discriminatie, uitsluiting en radicalisering. Ook deze vragen steeds meer aandacht.

In het voorkomen van zorg en het verkleinen van gezondheidsverschillen kan Wijchen veel breder inzetten. Ondersteuning van projecten in het onderwijs, wonen en werken geven gelijke kansen op het gebied van gezondheid. De gemeente dient waar mogelijk aan te sluiten bij projecten en initiatieven die de gezondheid bevorderen. Om de kans op vroegsignalering te vergroten zal voortdurend aandacht besteed moeten worden aan vereenzaming en afzondering van zowel jong als oud.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

  • Wijchen heeft alleen nog maar ‘gezonde scholen’.
  • Training SWT en maatschappelijke partners voor signalering discriminatie en radicalisering.
  • Inzetten op rookvrije omgeving van scholen, speelplekken en sportvelden.
  • Stimuleren van bewegingsonderwijs.
  • Maak de openbare ruimte nog uitdagender voor sport en bewegen voor alle leeftijden.
  • Ondersteuning van projecten voor gezondheid en voorkomen van eenzaamheid.
  • Wijchen werkt samen met verzekeraars om preventie te bevorderen.
  • Zorg voor beleid dat een goede overdracht van jeugdhulp 18- naar 18+ volwassenenhulp garandeert.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018