Steun ons en help Nederland vooruit

De overheid in Wijchen is slagvaardig

Het samenspel tussen raad en college is helder, besluitvorming is transparant en de uitvoering efficiënt.

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente. Het college doet voorstellen voor beleid dat door de gemeenteraad wordt bepaald. De raad stelt kaders en controleert. Voor de uitvoering is het college verantwoordelijk. Dat gebeurt door ambtenaren en contractpartners van de gemeente. Doel is het efficiënt te doen en zo tegemoet te komen aan de wensen van de inwoners.

Sinds de ambtelijke fusie met Druten wordt het beleid voorbereid en uitgevoerd door de Werkorganisatie Wijchen-Druten. Dat gebeurt zo goed mogelijk, met nadrukkelijke aandacht voor een zorgvuldige betrokkenheid van de samenleving en private partijen.

De overheid is een lerende organisatie, die anticipeert en reageert op wat de samenleving van haar vraagt. Vanzelfsprekend zorgt de overheid voor goede klachtenregelingen, geen onnodige bureaucratie en snelle en transparante procedures, of het nu gaat om inwoners, instellingen of bedrijven.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

  • Helderheid en duidelijkheid over besluitvorming en de rol van raad en college.
  • Een goed aangestuurde, efficiënte en slagvaardige Uitvoeringsorganisatie.
  • Een goede samenwerking met bedrijven en instellingen die aan de gemeente diensten verlenen, waarbij de opdrachten leidend zijn en blijven.
  • Goede en snelle klachtenregelingen. Conflicten worden waar mogelijk opgelost zonder juridische procedures.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018