Steun ons en help Nederland vooruit

De overheid in Wijchen is dienstbaar

De overheid is dienstbaar aan zijn burgers, digitaal, maar ook op papier, persoonlijk en in taal die iedereen begrijpt.

Informatie en diensten moeten goed toegankelijk zijn. Dat betekent een aantrekkelijke, overzichtelijke website, met daarin digitale dienstverlening. Het Huis van de Gemeente moet openstaan voor de inwoners, gemakkelijk een afspraak maken en een persoonlijke benadering zijn vanzelfsprekend. Voor mensen die niet zo digitaal zijn of niet zo taalvaardig, moet allerlei informatie ook op papier beschikbaar blijven.

We leven in een 24/7 maatschappij. De overheid wordt steeds digitaler en dat juichen wij toe. De website is al sterk verbeterd, de gemeente is steeds actiever op sociale media. Maar digitalisering mag niet leiden tot tweedeling.

Goede informatie en persoonlijk contact zijn voor veel inwoners belangrijk. Voor de zoekende burger dient de overheid zich niet alleen reactief op te stellen, maar hem of haar ook als coach de juiste weg te wijzen. Dat geldt niet alleen voor de ambtenaren in he Huis van de Gemeente, maar ook voor de Sociale Wijkteams.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

  • Daar waar hulp nodig is, moet de overheid niet alleen vragen correct beantwoorden, maar heeft de overheid ook een rol als coach van inwoners.
  • Een overheid die toegankelijk is en toegankelijke informatie geeft, zowel digitaal als op papier, en in toegankelijke taal.
  • Communicatie en contact dat flexibel is en past in de huidige tijd. Gebruik van moderne technieken en sociale media, maar ook in de avonden of op vrijdagmiddag afspraken mogelijk maken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018