Steun ons en help Nederland vooruit

De openbare ruimte is groen

De openbare ruimte moet een veilige ruimte zijn waar iedereen kan genieten van veel groen en die uitnodigt tot wandelen, spelen en sporten.

Het hoeft allemaal niet altijd netjes aangeharkt en de natuur mag daar soms best een wat grotere rol in spelen. Denk aan bermen of grotere groenstukken met wilde bloemen, die vervolgens weer aantrekkelijk zijn voor insecten en vooral ook bijen. Laat het openbaar groen niet verslonzen en houd het wel schoon; zwerfvuil trekt extra vuil aan. Maak inwoners als medegebruikers bewust van hun leefomgeving.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

  • Meer biodiversiteit in het openbaar groen.
  • Blaas de ecologische verbindingszone ten zuiden van Wijchen nieuw leven in. Maak dit langjarige project af en voorkom daarmee kapitaalvernietiging.
  • Nu de gemeente geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt ook particulieren stimuleren tot beëindigen chemische onkruidbestrijding.
  • Betrek de buurt eerder bij omvormen van openbaar groen of openbare speeltuintjes.
  • Stimuleer het houden en adopteren van bijenvolken.
  • Kijk naar de mogelijkheden van een voedselbos in het openbaar groen.

Maak mogelijk dat openbare ruimte ook gebruikt kan worden voor duurzaamheidsinitiatieven zoals plaatsen van zonnepanelen of windmolens.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018