Steun ons en help Nederland vooruit

De inwoners staan centraal

D66 gelooft in de eigen kracht van mensen en wil alle inwoners de kans bieden zelf de regie te kunnen voeren.

In deze wereld kunnen mensen steeds meer informatie inwinnen over de mogelijkheden die er zijn binnen de zorg. D66 vindt het belangrijk dat iedereen de kans heeft om deze informatie te begrijpen en te gebruiken. Met deze informatie kan samen met professionals de juiste zorg worden gekozen.

De afgelopen jaren is veel nadruk gelegd op de zelfredzaamheid van de zorgvrager en zijn omgeving. Met keukentafelgesprekken worden duidelijke afwegingen gemaakt en wordt de juiste zorg bepaald. Bij deze gesprekken wordt nadrukkelijk ook de sociale omgeving van de cliƫnt meegenomen. In deze gesprekken gaat men ervan uit dat de burger mondig en onderlegd genoeg is om in te stemmen met de geboden oplossing. Het is daarom van essentieel belang dat men blijvend gewezen wordt op onafhankelijke cliƫntondersteuning.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de eigen kracht en regie van de zorgvrager en zijn omgeving zal het PGB voor complexe en uitzonderlijk situaties een noodzaak blijven. In situaties waarbij geen beroep gedaan kan worden op de sociale omgeving blijft de gemeente altijd verantwoordelijk.

Wijchen zal daarnaast moeten investeren in het transparant en inzichtelijk maken van de kwaliteit en de verschillende mogelijkheden die er zijn voor een specifieke zorgvraag op een bepaald moment.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

  • Mensen moeten kunnen meebepalen welke zorg bij hen past.
  • De mogelijkheid van een PGB moet blijven bestaan.
  • Kwaliteit en diversiteit van zorg dient inzichtelijk gemaakt te worden.
  • Informatie en toegang tot zorg dient zowel digitaal als niet digitaal aangeboden te worden.
  • Mantelzorg moet voor jongeren geen plicht zijn.
  • Periodieke inventarisatie van de zorgvraag en behoefte per kern en wijk.
  • Geboden zorg aanpassen aan periodieke meting van resultaten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018