Steun ons en help Nederland vooruit

Hulp dichtbij huis

Hulp dient dicht bij huis geboden te worden met ondersteuning van professionals, de sociale omgeving en ondersteund door moderne technieken en methodes.

Als mensen langer in hun eigen omgeving kunnen of moeten blijven wonen dan dient die omgeving daar wel de mogelijkheid en middelen voor te hebben. In het bijzonder op het gebied van borging van de sociale omgeving en moderne technieken en methodes is nog een wereld te winnen.

De afgelopen jaren is vooral aan de inrichting van de zorg gewerkt. Zorgvraag wordt gekoppeld beoordeeld in de wijkteams en organisaties vinden elkaar steeds beter in de uitvoering van hun taken. Daarnaast is er een verschuiving van hulp door professionals in instellingen naar hulp door de omgeving in de omgeving van de zorgvrager.

De ontwikkelingen van nieuwe technieken en organisaties komt nog niet veel terug in de geboden zorg. Er liggen vele kansen op het gebied van eHealth en domotica die het leven van zowel zorgvrager als zijn omgeving kunnen verlichten. Ook de aanwezigheid van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, Radboud Universiteit en Health Valley in de omgeving bieden mogelijkheden om vroegtijdig deel te nemen aan daar ontwikkelde innovatieve toepassingen.

Naast deze vernieuwingen dient de gemeente aandacht te hebben voor de sociale omgeving van de zorgvrager.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

  • Maak gebruik van mogelijkheden van eHealth (digitale zorg, ofwel zorg via internet) en domotica (slimme huisautomatisering).
  • Zorg dat huisarts en Sociaal Wijkteam nog beter kunnen samenwerken.
  • Ontwikkelen zorgsamenwerkingsverbanden in de kernen.
  • Opzetten van en participeren in samenwerkingsverbanden met Hogeschool Arnhem Nijmegen, Radboud Universiteit en UMC en Health Valley.
  • Ondersteuning voor naaste omgeving dementerenden en mensen met psychische aandoeningen.
  • Zorg voor een dementievriendelijk Wijchen met aandacht voor de vaak verborgen groep van jong-dementerenden.
  • Toezicht op kwaliteit van vrijwilligers ter voorkoming van misbruik.
  • Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties.
  • Het mantelzorgcompliment dient behouden te blijven als blijk van waardering.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018