Steun ons en help Nederland vooruit

Democratie is een kostbaar en groot goed

De gemeenteraad is de hoogste macht, maar laat steeds zien hoe die macht wordt uitgeoefend en welke belangen hij dient.

Raadsleden moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. Aan de ene kant moeten ze besluiten nemen en knopen (durven) doorhakken. Aan de andere kant moeten besluiten worden verantwoord en aangepast indien wenselijk of noodzakelijk. De controle op het bestuur kan worden versterkt door een onafhankelijke rekenkamer.

D66 Wijchen zal zich blijven inzetten voor transparante besluitvorming en gebaseerd op een doordacht beleid. Wij zijn tegen achterkamertjes en gunning zonder dat anderen (of andere organisaties) dezelfde voordelen hebben. Een sterke democratie betekent transparantie en integriteit bij raad en bestuur. Het politieke proces in de raad moet open zijn, met voldoende ruimte voor alle partijen. Dat alles zorgt voor een gedragen democratie, waarbij besluiten en uitvoering van beleid legitiem zijn en als zodanig worden ervaren. Daarbij is voorwaarde dat ook voor inwoners beleidsstukken en raadsbesluiten gemakkelijk vindbaar zijn, dat belanghebbenden actief worden geïnformeerd en dat het debat in de raad online gevolgd en teruggekeken kan worden.

De gemeente stimuleert de vorming van burgerschap en democratie in het onderwijs. D66 steunt de Kindergemeenteraad die al diverse jaren succesvol functioneert en de Jongerengemeenteraad die in 2017 zijn primeur had.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

  • Transparantie in de politieke besluitvorming. Via een live en opvraagbaar videosysteem geeft de raad inzicht in zijn werk.
  • Een Rekenkamer die onafhankelijk is van de gemeenteraad en het college.
  • Ruimte voor en faciliteren van onafhankelijke en kritische media.
  • De gemeenteraad neemt zichzelf serieus door open te staan voor wisselende meerderheden in de raad, zeker voor onderwerpen die niet zijn vastgelegd in het coalitieakkoord.
  • Kinderen en jongeren op basis- en middelbare scholen moeten op een actieve manier kennismaken met democratische waarden en vaardigheden, waarbij ook specifiek wordt ingegaan op het werk en de functie van de gemeente en de gemeenteraad.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018