Steun ons en help Nederland vooruit

Ledenberaad / discussie

Enkele actieve leden van D66 Wijchen organiseren af een toe een zogenoemd Ledenberaad of Discussieavond. Daarin kan dan een onderwerp worden uitgediept dat niet direct te maken heeft met zaken die voor raadsvergaderingen staan geagendeerd. Het is een manier om te reflecteren of meer diepgang op te zoeken.

Soms zijn deze bijeenkomsten specifiek bedoeld voor de Wijchense laden, dan noemen we het een Ledenberaad. Soms is het breder, voor D66-leden in de regio of ook voor andere lokale partijen in Wijchen. Voorbeelden van dergelijke avonden in het verleden waren:

Integratie in Nederland

Het Wijchense D66-lid Elias Rinsampessy is al jarenlang een vooraanstaande figuur in de Molukse gemeenschap. Hij deed wetenschappelijk onderzoek naar migratie en integratie van Molukse en Indische Nederlanders en nam de leden van D66 mee in historie tijdens het ledenoverleg in november 2019. Dat bood voor sommigen een ander licht op huidige integratievraagstukken.

Reflectie op de verkiezingsuitslagen

In juni 2019 was er een ledenoverleg naar aanleiding van de uitslagen van twee voorgaande verkiezingen: die voor de provincie en die voor de gemeenteraad in 2018. Henk Beerten, voormalig vice-voorzitter en politiek secretaris van D66 landelijk, was bereid daartoe een prikkelende analyserende inleiding te houden voor de leden van D66 Wijchen.

Toekomstbestendig middelbaar onderwijs

In januari 2018 organiseerde D66 Wijchen een thema-avond over toekomstbestendig middelbaar onderwijs. Deze avond was breed opgezet en er waren diverse sprekers, waaronder Paul van Meenen (D66-woordvoerder onderwijs in de Tweede Kamer) en Paul Loermans (wethouder onderwijs in Wijchen).

Sociaalliberalisme en islam

D66 Wijchen organiseerde in april 2017 een debatavond voor D66-leden uit de regio over sociaalliberalisme en islam. Speciale gast was Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond en voormalig kamerlid voor D66. Het was een inspirerende avond, waarin het eigen gelijk en politieke correctheid ter discussie werden gesteld.

Regionalisering

Al in 2015 stelde D66 Wijchen de gemeentelijke samenwerking in de regio ter discussie. Niet vanuit een vooringenomen standpunt, maar juist om de discussie daarover op gang te brengen. Speciale gast was Tweede Kamerlid voor D66 (nu in de Eerste Kamer) Gerard Schouw die in debat ging met Kernachtig Wijchen voorman Paul Loermans en de zaal.


Heeft u als lid van D66 Wijchen zelf ideeën voor een ledenberaad of debatavond, neem dan contact op met Wim Beijer via info@d66wijchen.nl.

Laatst gewijzigd op 24 december 2019