Steun ons en help Nederland vooruit

Historie D66 Wijchen

D66 is al lange tijd actief in de gemeente Wijchen. D66 was van 1994 tot 2002 vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Wijchen, kwam in 2010 terug en groeide uit tot oppositiekracht.

1994-2002: in raad en 4 jaar in college

Van 1994 tot 1998 maakte D66 deel uit van het College van B&W met Willy Brink wethouder. Hij was tevens raadslid, samen met Sjef Daverveld. In 1998 was Paul Sessink raadslid namens D66 Wijchen.

2002-2010: niet in de raad

Bij de raadsverkiezingen van 2002 en 2006 deed D66 niet mee. Toch is D66 Wijchen ook in de periode dat het niet in de gemeenteraad zat altijd wel op de achtergrond actief gebleven. Te noemen vallen het verzoek aan de Raad om een burgerinitiatief mogelijk te maken, onze bezwaren tegen de manier waarop het instrument referendum in juni 2004 werd ingezet voor de herindeling van de Markt in Wijchen, onze publiekelijk kenbaar gemaakte zorgen over de gemeentebegroting middels een persbericht in november 2003 en het indienen van een bijdrage aan de Strategische Visie Wijchen 2025.

2010-2014: van 0 naar 2 zetels

Zie ook Terugblik 2010-2014

Verheugd was D66 Wijchen dat er bij de gemeenteraadsverkiezingen 2010 weer deelgenomen kon worden met een fraaie, en kwalitatief goede lijst kandidaten. Als je het doet, moet je het goed doen..! De kiezer heeft in maart 2010 D66 Wijchen de kans gegeven weer actief mee te doen in de gemeenteraad. Met twee raadszetels keerde D66 Wijchen terug van weggeweest. D66 Wijchen was in de periode 2010-14 een oppositiepartij. Dat heeft ons er niet van weerhouden om onze stem nadrukkelijk te laten horen. Raadsleden waren Esther Dauphin en Willy Brink; raadscommissieleden Kees van Galen, Toon van Dreumel, Elias Rinsampessy en na korte tijd Han Demmers.

2014-2018: 3 zetels en oppositieleider

Zie ook Terugblik 2014-2018

In 2014 haalde D66 Wijchen een grote overwinning hetgeen zich vertaalde in een groei van 2 naar 3 raadszetels. Zie ook bericht GR2014. Fractievoorzitter Esther Dauphin en raadslid Willy Brink verwelkomden Kees van Galen in de fractie. Als commissieleden werden Han Demmers en Arjan Moerman aangesteld. Na verloop van tijd sloot ook Emmy Wittenberg zich aan. Aan het eind van de periode nam Han afscheid, Kim Vereijken volgde hem op.

2018-2022: oppositie vanuit 2 zetels

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 viel tegen. D66 moest een zetel inleveren. Emmy Wittenberg werd fractievoorzitter in plaats van lijsttrekker Esther Dauphin. Raadscommissieleden werden Arjan Moerman, Kim Vereijken en Joris Brand. Joris kon het na enige tijd niet combineren met andere verplichtingen. In juli 2019 kwam Maikel Lukkezen erbij als commissielid en stopte Esther als raadslid. Zij werd opgevolgd door Kees van Galen. Arjan moest in mei 2020 zijn commissielidmaatschap opgeven omdat dit niet verenigbaar was met zijn nieuwe functie als parkmanager van o.a. Bijsterhuizen. In juni 2020 trad Emmy terug als raadslid, maar bleef wel actief in de fractie. Han Demmers werd raadslid. Sindsdien bestaat de fractie uit de raadsleden Kees van Galen (tevens fractievoorzitter) en Han Demmers en de raadscommissieleden Emmy Wittenberg, Kim Vereijken en Maikel Lukkezen.

Laatst gewijzigd op 23 juni 2020