Steun ons en help Nederland vooruit

Historie D66 Wijchen

D66 is al lange tijd actief in de gemeente Wijchen. D66 was eerder van 1994 tot 2002 vertegenwoordigd in de Gemeenteraad van Wijchen. Van 1994 tot 1998 maakte D66 deel uit van het College van B&W met Willy Brink wethouder. Bij de raadsverkiezingen van 2002 en 2006 deed D66 niet mee. Toch is D66 Wijchen ook in de periode dat het niet in de gemeenteraad zat altijd wel op de achtergrond actief gebleven. Te noemen vallen het verzoek aan de Raad om een burgerinitiatief mogelijk te maken, onze bezwaren tegen de manier waarop het instrument referendum in juni 2004 werd ingezet voor de herindeling van de Markt in Wijchen, onze publiekelijk kenbaar gemaakte zorgen over de gemeentebegroting middels een persbericht in november 2003 en het indienen van een bijdrage aan de Strategische Visie Wijchen 2025.

Verheugd was D66 Wijchen dat er bij de gemeenteraadsverkiezingen 2010 weer deelgenomen kon worden met een fraaie, en kwalitatief goede lijst kandidaten. Als je het doet, moet je het goed doen..! De kiezer heeft in maart 2010 D66 Wijchen de kans gegeven weer actief mee te doen in de gemeenteraad. Met twee raadszetels keerde D66 Wijchen terug van weggeweest. D66 Wijchen was in de periode 2010-14 een oppositiepartij. Dat heeft ons er niet van weerhouden om onze stem nadrukkelijk te laten horen.

In 2014 haalde D66 Wijchen een grote overwinning hetgeen zich vertaalde in een groei van 2 naar 3 raadszetels. Fractievoorzitter Esther Dauphin en raadslid Willy Brink verwelkomden Kees van Galen in de fractie. Als commissieleden werden Han Demmers en Arjan Moerman aangesteld. Na verloop van tijd sloot ook Emmy Wittenberg zich aan. Aan het eind van de periode nam Han afscheid, Kim Vereijken volgde hem op.  Zie ook bericht GR2014.

Laatst gewijzigd op 20 juni 2019