Steun ons en help Nederland vooruit

Kees van Galen

Fractievoorzitter

65 jaar

Wijchen

Kees van Galen (Bennekom, 1956) is sinds juni 2020 fractievoorzitter van D66 Wijchen. Daarvoor was hij sinds september 2019 en ook van 2014 tot 2018 raadslid en van 2010 tot 2014 raadscommissielid. Hij is woordvoerder op o.a. het sociaal domein, duurzaamheid en milieu, cultuur en erfgoed.

Al sinds 2009 is Kees voor D66 politiek actief. In de periode 2010-14 was hij raadscommissielid en woordvoerder in de commissies over diverse onderwerpen, variërend van sportsubsidies, regiorail, het museum tot de werkvoorziening Breed (nu Werkbedrijf). In de periode 2014-18 was Kees als raadslid woordvoerder inwonerszaken (sociaal domein en cultuur), lid van de Agendacommissie van de raad, voorzitter van de raadswerkgroep Burgerparticipatie en vertegenwoordigde hij D66 in de stuurgroep Dorpsontwikkelingssplannen. Ook was hij in 2010, 2014 en 2018 eindredacteur en coördinator van het Verkiezingsprogramma van D66 Wijchen. Na de verkiezingen in 2018 keerde Kees, door het verlies van 1 zetel van D66 Wijchen, in eerste instantie niet terug in de raad. Iets meer dan een jaar later kwam hij, na het vertrek van Esther Dauphin, terug als raadslid. In juni 2020 volgde hij Emmy Wittenberg op als fractievoorzitter.

Kees is gehuwd met Alice, die tot voor kort werkte als leerkracht in het basisonderwijs in Nijmegen, en vader van Jurian die in het noorden van het land advocaat is. Kees studeerde geschiedenis in Nijmegen en Amsterdam, waar hij zich specialiseerde in de Moderne Aziatische Geschiedenis. Hij is directeur/eigenaar van Tiantan | Reizen naar China. Dat is de rechtsopvolger van VNC Asia Travel, een touroperator gespecialiseerd in het organiseren van reizen naar Azië, waarvan hij decennialang de directeur was. Kees reist al sinds 1980 veel en vaak door vrijwel geheel Azië en die ervaringen helpen hem zaken die in Nederland en Wijchen spelen te relativeren en in een breder perspectief te plaatsen. Sinds 2018 werkt hij als Privacy Officer bij de MGR sociaal domein Centraal Gelderland, een samenwerkingsverband van 11 gemeenten rond Arnhem.

Kees van Galen is al vele jaren actief in de Wijchense gemeenschap. Hij was bestuurslid en vrijwilliger bij het maken van tentoonstellingen voor het Museum Kasteel Wijchen. Hij was vele jaren voorzitter van de succesvolle Leefbaarheidsgroep Woezik. Dankzij deze leefbaarheidsgroep zijn de burgers in Woezik een volwaardige gesprekspartner geworden voor de gemeente. Dat heeft geleid tot de prachtige brede school op Sportpark Woezik en het behoud van het plezierig woonklimaat in Woezik. Kees was ook voorzitter van de Stichting SKW (Sociaal Kultureel Werk) Wijchen. Daar hoorde onder andere het jongerenwerk, de wijkopbouw en de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties bij. Onder zijn voorzitterschap is de SKW een goed geleide, financieel gezonde organisatie geworden en een professionele partner voor de gemeente in het welzijnswerk en hij heeft mede vorm gegeven aan de fusie waaruit Meer Welzijn Wijchen, nu MeerVoormekaar, is ontstaan.

Meer van Kees van Galen