Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Scholingsavond Omgevingswet

Maandag, 17 september 2018 in Wijchen

Graag nodigen we je als D66-lid van harte uit voor een scholingsbijeenkomst over de Omgevingswet en de politieke invulling daarvan. De bijeenkomst vindt plaats op 17 september in Kasteel Wijchen.

De Omgevingswet: daadwerkelijk ‘Eenvoudig Beter’?
De Omgevingswet is in 2015 aangenomen in de Eerste Kamer en al eerder in de Tweede Kamer en is de grootste wetgevende operatie sinds de Tweede Wereld Oorlog. De wet die begin 2021 in werking treedt, integreert 26 wetten en 60 AMvB’s (Algemene maatregelen van Bestuur) op het gebied van de fysieke leefomgeving. De oude wetten zijn veelal sectoraal  (bijvoorbeeld bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur) en sluiten niet meer aan bij de vraagstukken van deze tijd zoals duurzaamheid en grote regionale verschillen. De Omgevingswet bundelt daarmee de wetgeving over de hele fysieke leefomgeving. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken. De wet wil een samenhangende benadering van de leefomgeving mogelijk maken, procedures versnellen en verbeteren, de inzichtelijkheid van regels verbeteren en meer ruimte bieden aan lokale bestuurlijke afweging.

Dit kan alleen plaatsvinden bij een cultuurverandering gericht op vertrouwen en samenwerken. Op dit moment zijn veel gemeenten zich aan het voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet. Ook zijn er al gemeenten die werken aan een omgevingsvisie of een omgevingsplan nieuwe stijl. Participatie en verdere digitalisering zijn belangrijke pijlers van de nieuwe wet. D66 raads- en commissieleden kunnen afwachten waar de colleges mee komen, maar kunnen ook zelf initiatieven ontplooien.

Scholingsavond 17 september
Graag wil Aart Karssen, voorzitter van de Thema-Afdeling Ruimte & Mobiliteit van D66 en oud fractievoorzitter van D66 in Provinciale Staten van Overijssel, voor D66 raadsleden/commissieleden en andere geïnteresseerden (zoals fractievolgers en experts/adviseurs aan de fractie) uit de regio Gelderland vertellen wat de Omgevingswet inhoudt, maar vooral ingaan op de vraag hoe D66-ers er nu al op kunnen inspelen en daarmee meer van hun verkiezingsprogramma kunnen realiseren.

De bijeenkomst is op maandag 17 september 2018 vanaf 19.30 uur (inloop), start om 20.00 uur en eindigt uiterlijk 22.00 uur.
Locatie: Kasteel Wijchen. Kasteellaan 9 in Wijchen. Het kasteel bevindt zich op ca. 5 minuten lopen van station Wijchen. Deelname is kosteloos en u kunt zich aanmelden via de website van D66 Rijk van Nijmegen.

17 september

19:30 uur

Kasteel Wijchen
Kasteellaan 9
6602 DA Wijchen