Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Ledenvergadering D66 Wijchen

Maandag, 30 oktober 2017 in Wijchen

Ledenvergadering D66 Wijchen met presentatie kandidaten en verkiezingsprogramma voor GR2018.

Kieslijst

In het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 (GR2018)nodigen we de leden van D66 Wijchen uit om kennis te maken met verkiesbare kandidaten op de voorlopige kieslijst.

Tussen 30 oktober en 13 november mogen de leden stemmen over de lijstvolgorde. Op 17 november wordt de definitieve lijst bekend gemaakt.

Verkiezingsprogramma

Het concept verkiezingsprogramma (VP2018) wordt deze avond gepresenteerd. In de weken hierna kunnen leden via amendementen wijzigingen voorstellen. De verkiezingsprogrammacommissie geeft vervolgens zijn adviezen over de amendementen. Op 4 december is er een ledenvergadering voor de leden van D66 Wijchen waarin het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld.

30 oktober

20:00 uur

volgt