Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Ledenoverleg over integratie

Dinsdag, 19 november 2019 in Wijchen

Na het succes van het vorige ledenoverleg zijn er opnieuw mensen bereid geweest een nieuw ledenoverleg te organiseren. Op dinsdag 19 november zal het tweede ledenoverleg plaatsvinden in het kasteel van Wijchen kamer 1.03. De koffie staat klaar vanaf 19:45. Om 20:00 zullen we starten.

Elias Rinsampessy zal ons inleiden in de integratieproblematiek van Molukkers en Indische Nederlanders. Hij plaatst beide groepen in vergelijkend perspectief en probeert het te vertalen naar de huidige situatie van etnische groepen in de Nederlandse multiculturele samenleving.

Hij besteedt aandacht aan de wijze waarop de groepen Nederland zijn binnengekomen, het migratieproces. De participatie, de heroriëntatie en de integratie in de Nederlandse multiculturele samenleving. Hij plaatst de situatie van Molukkers en Indische Nederlanders tegen de achtergrond van thema’s als segregatie, assimilatie en de ontwikkeling van de eigen etnische en individuele identiteit. Tenslotte geeft hij enkele perspectieven aan bij de participatie en de integratie van verschillende etnische groepen in de Nederlandse multiculturele samenleving.

Hierop volgend zal de fractie haar standpunt omtrent dit onderwerp vertegenwoordigen. Hierna is er ruimte is voor een kort debat. Aanmelden/ afmelden kan bij Maikel Lukkezen via maikel.lukkezen@d66wijchen.nl.

19 november

20:00

Kasteel Wijchen