Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 maart 2021
Internationale Vrouwendag: rebelse meisjes en rolmodellen

Internationale Vrouwendag: rebelse meisjes en rolmodellen

Internationale Vrouwendag: D66 geeft boek over rolmodellen aan Wijchense scholen Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, hebben alle basisscholen van D66 Wijchen het boek Bedtijd verhalen voor rebelse meisjes gekregen. Ook aan de burgemeester werd een exemplaar overhandigd. “Helden zijn meestal mannen. Het is tijd voor rolmodellen die laten zien dat iedereen wat kan bereiken,…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 2 maart 2021 zaterdag 27 februari 2021 zaterdag 13 februari 2021
Omgevingswet, nieuwe regels leefomgeving vanaf 2022 Omgevingswet

Omgevingswet, nieuwe regels leefomgeving vanaf 2022

De nieuwe Omgevingswet (zie animatie) treedt vanaf begin 2022 in werking. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt een hoop wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Deze wet maakt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Wet- en regelgeving met betrekking tot bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur worden samengevoegd. Dat heeft veel gevolgen,…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 12 februari 2021 zaterdag 30 januari 2021
D66 wil dat werkgelegenheidsgelden aan werkgelegenheid worden besteed

D66 wil dat werkgelegenheidsgelden aan werkgelegenheid worden besteed

Het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen verwacht over 2020 een overschot. Een deel van dit overschot zal terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Tijdens de Raadsvergadering van donderdag 28 november diende D66 Wijchen een motie in om deze gelden alsnog in te zetten voor bestrijding van de werkloosheid. In de commissievergadering over de zienswijze…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 29 januari 2021
Visie op mobiliteit in Wijchen

Visie op mobiliteit in Wijchen

De raad van Wijchen heeft op 28-1-2021 de Mobiliteitsvisie vastgesteld. Deze zal hierna moeten worden vertaald naar mobiliteitsplannen. In de commissievergadering een week eerder en ook nu in de raad sprak D66 Wijchen haar steun uit voor de visie, maar vroeg wel om meer aandacht voor wandelaars en fietsers en voor de uitdaging van de…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 28 januari 2021
Vragen van D66 over steun voor ondernemers, schuldhulpverlening, armoederegelingen en getroffenen kindertoeslagaffaire in Wijchen geld, begroting, verordening

Vragen van D66 over steun voor ondernemers, schuldhulpverlening, armoederegelingen en getroffenen kindertoeslagaffaire in Wijchen

Tijdens de raadsvergadering van 28 januari 2021 stelde Han Demmers namens D66 Wijchen het college mondelinge vragen over de steun voor ondernemers die tussen wal en schip vallen, schuldhulpverlening, armoederegelingen en over de getroffenen van de Kindertoeslagaffaire in Wijchen. 3x kreeg D66 de steun van de wethouder. Hieronder de vragen en daaronder…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 december 2020
D66 komt op voor Alverna

D66 komt op voor Alverna

Steun de dorpsontwikkeling op Alverna! Bij de behandeling van de Subsidieaanvraag MeerVoormekaar 2021 bleek dat het college geen geld wil toekennen om het project buurtnetwerken Alverna in 2021 voort te zetten. D66 Wijchen vindt dat niet terecht en diende een amendement in om tenminste de helft van de benodigde middelen toe te kennen. Dat amendement…

Bekijk nieuwsbericht
Natuurvisie en de Berendonck

Natuurvisie en de Berendonck

Twee belangrijke beleidsvisies over de verhouding tussen natuur en andere belangen werden besproken tijdens de raadsvergadering van 17 december 2020. De eerste was het 'Beleidsplan natuur en biodiversiteit'. De tweede de 'Ontwikkelingsvisie Berendonck'. Ze werden los van elkaar behandeld, maar het zal duidelijk zijn dat ze ook met elkaar zijn verweven. Beleidsplan natuur…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 22 december 2020
Doe mee

Doe mee

Doe mee - word lid In Wijchen hebben 4.067 mensen, 15,3% van de kiezers, op D66 gestemd! Daarmee zijn wij de 2e partij in Wijchen geworden. Doe mee met dé lokale progressieve partij in Wijchen!     Zie de D66 tv-spot, klik op plaatje: …

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 8 december 2020
Geen fusie Wijchen en Druten

Geen fusie Wijchen en Druten

Als D66 Wijchen hebben wij ons tijdens de commissievergadering uitgesproken over wat we vinden van de uitkomsten van het draagvlakonderzoek, de beslisnota van het college en het proces van het deze raad niet in stelling willen brengen om daarover zorgvuldig te besluiten. We willen middels 4 amendementen deze beslisnota verbeteren. Ze gaan achtereenvolgens over het…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 november 2020