Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 februari 2020 zaterdag 18 januari 2020 zaterdag 11 januari 2020 vrijdag 27 december 2019 maandag 23 december 2019
Werkbedrijf moet blijven investeren in benaderen werkgevers D66 Wijchen

Werkbedrijf moet blijven investeren in benaderen werkgevers

De Gemeente Wijchen heeft (samen met 6 andere gemeenten in de regio) de taken voor de uitvoering van o.a. de Participatiewet uitbesteed aan het regionale Werkbedrijf. Het Werkbedrijf moet zorgen voor arbeidsbemiddeling, arbeidsmatige dagbesteding en passend werk voor SW-medewerkers. De gemeenteraden moesten zich uitspreken over het beleid voor de komende jaren. Namens D66 Wijchen maakte…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 16 december 2019
Visie op vuurwerk Vuurwerk

Visie op vuurwerk

In Nederland en zo ook in Wijchen wordt elk jaar de discussie rondom vuurwerk gevoerd. In Wijchen is dit vaak vlak na de jaarwisseling en het gaat dan over incidenten, overlast en veiligheid. Naast overlast en onveiligheid, zorgt vuurwerk voor veel psychisch en lichamelijk leed bij mensen en dieren. De roep om vuurwerkvrije…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 29 november 2019
Kosten Jeugdzorg onbeheersbaar

Kosten Jeugdzorg onbeheersbaar

Op de agenda van de raad van Wijchen stond 28 november de beslisnota Aanvullende subsidieaanvraag 2019 Rondom Wijchen. Het college stelde voor om “In 2019 incidenteel € 2.452.000 aanvullend subsidie beschikbaar te stellen aan Rondom Wijchen, bestaande uit: a. € 1.700.000 voor zorgkosten; b. € 752.000 voor bedrijfsvoeringskosten. Dat was aanleiding voor een pittig debat.…

Bekijk nieuwsbericht
Rondom Wijchen stopt

Rondom Wijchen stopt

Toch wel enigszins onverwacht maakte wethouder Titus Burgers tijdens de raadsvergadering van 28 november 2019 bekend dat Rondom Wijchen met ingang van 2020 stopt. Rondom Wijchen is de coöperatie van zorg- en welzijnsinstellingen die tezamen voor de gemeente Wijchen welzijn en zorg aan de inwoners van Wijchen leveren. Dat doen ze…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 8 november 2019 donderdag 7 november 2019
Motie Vergroening OZB D66 woningbouw

Motie Vergroening OZB

“Wat D66 Wijchen wil is een visie op ons OZB-beleid. Geen paniekvoetbal om de vier jaar, maar een herkenbare lijn. Ook willen we een vergroening van ons OZB-beleid, zodat groen doen wordt gestimuleerd. Dit wordt ook aangemoedigd door de Vereniging van Nederlandse gemeenten. We dienen hiertoe een motie in, samen met Kernachtig Wijchen en PvdA.”…

Bekijk nieuwsbericht
Motie Energie in eigen beheer

Motie Energie in eigen beheer

“D66 roept ook op om na te denken over meer inkomsten. Daarom dienen we deze motie in met K8W en PvdA. D66 Wijchen vraagt al jaren om aan de slag te gaan met energiekansen voor Wijchen. De gemeente Wijchen moet voor energiewinning verantwoordelijkheid nemen. We laten nu al jaren kansen liggen. We zijn blij we met…

Bekijk nieuwsbericht
Motie Meer ruimte door pensioenakkoord geld, begroting, verordening

Motie Meer ruimte door pensioenakkoord

“We hebben geconstateerd dat – vreemd genoeg – de gevolgen van het pensioenakkoord niet zijn doorberekend in de begroting. Het pensioenakkoord heeft gevolgen voor onze ambtelijke kosten, kosten voor onze bijstandsuitkeringen en kosten voor Sociale Werkplaats medewerkers. D66 roept daarom in een motie op om hiervoor een zo accuraat mogelijke berekening te maken en deze…

Bekijk nieuwsbericht
Het menu voor 2020 Emmy Wittenberg

Het menu voor 2020

Betoog begrotingsvergadering 7 november 2019 Zo’n begroting voelt als kerstmis. We naderen het einde van het jaar, halen herinneringen op, en maken onze voornemens voor het nieuwe. Iedereen bereidt zich wekenlang voor: wat staat er op het menu en gaan we nog iets bijzonders doen? Vaak eindigt het in hetzelfde patroon als vorig jaar.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 5 november 2019