Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 26 oktober 2019
Toekomstbestendige visie voor bibliotheekwerk Wijchen Bibliotheek Wijchen

Toekomstbestendige visie voor bibliotheekwerk Wijchen

D66 Wijchen is blij met de opgestelde toekomstbestendige gemeentelijke visie op het bibliotheekwerk 2020-2023. In de commissievergadering op 10 oktober 2019 betoogde raadscommissielid Maikel Lukkezen dat D66 Wijchen voornamelijk de aanpak van laaggeletterdheid en digitale inclusie als belangrijke punten binnen deze visie ziet. Meer en meer richt de bibliotheek zich op de volledige groep van…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 10 oktober 2019
Opnieuw nadenken over plannen Tussen Kasteel en Wijchens Meer Wijchens Meer

Opnieuw nadenken over plannen Tussen Kasteel en Wijchens Meer

Op maandag 7 oktober spraken raadsleden en raadscommissieleden met elkaar over het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Er zijn ruim 650 zienswijzen binnen gekomen bij de gemeente. Vooral de mogelijkheid tot bebouwing aan het meer baart inwoners zorgen. D66 riep op tot reflectie op de plannen. Fractievoorzitter Emmy Wittenberg voerde namens D66 Wijchen het…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 5 oktober 2019
Bescherm families op Wighenerhorst Wighenerhorst

Bescherm families op Wighenerhorst

Door een voorgenomen besluit zitten bewoners van Wighenerhorst al maanden in onzekerheid. D66 noemt dit een onwenselijke situatie en vindt dat de gemeente Wijchen de grondrechten van mensen, in het bijzonder van kinderen, moet koesteren. Daarbij steunen we op artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens: recht op eerbiediging…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 27 september 2019 woensdag 11 september 2019
Aandacht voor afkoppelen regenpijpen

Aandacht voor afkoppelen regenpijpen

In de gemeente Wijchen ligt vrijwel overal een gemengd rioolstelsel. Daarin komt zowel afval- als regenwater samen. Afkoppelen van regenpijpen is daarom belangrijk, want het ontlast het rioolstelsel, de zuiveringsinstallaties en draagt bij aan het grondwaterpeil. Inwoners van Wijchen kunnen hiervoor subsidie bij Waterschap Rivierenland aanvragen. Op 15 juli berichtte Omroep Gelderland dat er echter…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 28 augustus 2019 woensdag 10 juli 2019 dinsdag 9 juli 2019 donderdag 4 juli 2019 dinsdag 25 juni 2019 vrijdag 21 juni 2019 donderdag 30 mei 2019
D66 loopt op de troepen vooruit met elektrisch laden Elektrische auto

D66 loopt op de troepen vooruit met elektrisch laden

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 mei 2019 verdedigde D66 fractievoorzitter Emmy Wittenberg met verve het initiatiefvoorstel om elektrisch laden laagdrempeliger mogelijk te maken voor inwoners van Wijchen zonder eigen oprit. Deze Wijchenaren zijn aangewezen op openbare laadpalen. Meerdere inwoners vertelden D66 dat zij dit ervaren als drempel om over te stappen op…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 15 mei 2019 zaterdag 27 april 2019
Regionaal werk(t) D66 Wijchen

Regionaal werk(t)

De arbeidsmarkt strekt zich tot over onze gemeentegrenzen en regiogrenzen uit. Gemeenten hebben veel te winnen bij regionale samenwerking op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Daarom diende D66 samen met Kernachtig Wijchen een motie in die gemeenten hiertoe oproept. De motie werd op 25 april 2019 raadsbreed aangenomen.   Verzoekt…

Bekijk nieuwsbericht