Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 november 2019 donderdag 7 november 2019
Motie Vergroening OZB D66 woningbouw

Motie Vergroening OZB

“Wat D66 Wijchen wil is een visie op ons OZB-beleid. Geen paniekvoetbal om de vier jaar, maar een herkenbare lijn. Ook willen we een vergroening van ons OZB-beleid, zodat groen doen wordt gestimuleerd. Dit wordt ook aangemoedigd door de Vereniging van Nederlandse gemeenten. We dienen hiertoe een motie in, samen met K8W en PvdA.” …

Bekijk nieuwsbericht
Motie Energie in eigen beheer

Motie Energie in eigen beheer

“D66 roept ook op om na te denken over meer inkomsten. Daarom dienen we deze motie in met K8W en PvdA. D66 Wijchen vraagt al jaren om aan de slag te gaan met energiekansen voor Wijchen. De gemeente Wijchen moet voor energiewinning verantwoordelijkheid nemen. We laten nu al jaren kansen liggen. We zijn blij we met…

Bekijk nieuwsbericht
Motie Meer ruimte door pensioenakkoord geld, begroting, verordening

Motie Meer ruimte door pensioenakkoord

“We hebben geconstateerd dat – vreemd genoeg – de gevolgen van het pensioenakkoord niet zijn doorberekend in de begroting. Het pensioenakkoord heeft gevolgen voor onze ambtelijke kosten, kosten voor onze bijstandsuitkeringen en kosten voor Sociale Werkplaats medewerkers. D66 roept daarom in een motie op om hiervoor een zo accuraat mogelijke berekening te maken en deze…

Bekijk nieuwsbericht
Het menu voor 2020 Emmy Wittenberg

Het menu voor 2020

Betoog begrotingsvergadering 7 november 2019 Zo’n begroting voelt als kerstmis. We naderen het einde van het jaar, halen herinneringen op, en maken onze voornemens voor het nieuwe. Iedereen bereidt zich wekenlang voor: wat staat er op het menu en gaan we nog iets bijzonders doen? Vaak eindigt het in hetzelfde patroon als vorig jaar.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 5 november 2019 woensdag 30 oktober 2019 maandag 28 oktober 2019
Compenseer eventuele kap Tussen Kasteel en Wijchens Meer Boom Tussen Kasteel en Wijchens Meer

Compenseer eventuele kap Tussen Kasteel en Wijchens Meer

Bomen zijn van onschatbare waarde. Ze leveren een belangrijk bijdrage aan CO2 vermindering, luchtzuivering, biodiversiteit, waterregulatie, warmtereductie, gezondheid en beleving. Er zijn dan ook veel zienswijzen binnengekomen over de bomen in het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Daarom zal D66 daarom de volgende motie indienen tijdens de raadsvergadering van Wijchen op 29 oktober 2019.…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 26 oktober 2019
Toekomstbestendige visie voor bibliotheekwerk Wijchen Bibliotheek Wijchen

Toekomstbestendige visie voor bibliotheekwerk Wijchen

D66 Wijchen is blij met de opgestelde toekomstbestendige gemeentelijke visie op het bibliotheekwerk 2020-2023. In de commissievergadering op 10 oktober 2019 betoogde raadscommissielid Maikel Lukkezen dat D66 Wijchen voornamelijk de aanpak van laaggeletterdheid en digitale inclusie als belangrijke punten binnen deze visie ziet. Meer en meer richt de bibliotheek zich op de volledige groep van…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 10 oktober 2019
Opnieuw nadenken over plannen Tussen Kasteel en Wijchens Meer Wijchens Meer

Opnieuw nadenken over plannen Tussen Kasteel en Wijchens Meer

Op maandag 7 oktober spraken raadsleden en raadscommissieleden met elkaar over het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Er zijn ruim 650 zienswijzen binnen gekomen bij de gemeente. Vooral de mogelijkheid tot bebouwing aan het meer baart inwoners zorgen. D66 riep op tot reflectie op de plannen. Fractievoorzitter Emmy Wittenberg voerde namens D66 Wijchen het…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 5 oktober 2019
Bescherm families op Wighenerhorst Wighenerhorst

Bescherm families op Wighenerhorst

Door een voorgenomen besluit zitten bewoners van Wighenerhorst al maanden in onzekerheid. D66 noemt dit een onwenselijke situatie en vindt dat de gemeente Wijchen de grondrechten van mensen, in het bijzonder van kinderen, moet koesteren. Daarbij steunen we op artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens: recht op eerbiediging…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 27 september 2019 woensdag 11 september 2019
Aandacht voor afkoppelen regenpijpen

Aandacht voor afkoppelen regenpijpen

In de gemeente Wijchen ligt vrijwel overal een gemengd rioolstelsel. Daarin komt zowel afval- als regenwater samen. Afkoppelen van regenpijpen is daarom belangrijk, want het ontlast het rioolstelsel, de zuiveringsinstallaties en draagt bij aan het grondwaterpeil. Inwoners van Wijchen kunnen hiervoor subsidie bij Waterschap Rivierenland aanvragen. Op 15 juli berichtte Omroep Gelderland dat er echter…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 28 augustus 2019