Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 november 2021
Windmolens in Wijchen

Windmolens in Wijchen

De gemeente Wijchen wil niet meewerken aan Windpark A50. Vervolgens hebben de initiatiefnemers zich gewend tot de provincie. Het is de provincie (niet de gemeente) die 'bevoegd gezag' is over windparken van deze omvang. De provincie reageerde aanvankelijk positief en gaf aan te willen meewerken aan een zogenoemde Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit ondanks dat deze…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 12 november 2021
Onzekerheid en kwetsbaarheid Kees van Galen

Onzekerheid en kwetsbaarheid

"Er is wat essentieels veranderd in onze samenleving. Tot zo’n 15 jaar geleden heerste er een breed gedragen geloof in vooruitgang en maakbaarheid. Die comfortabele illusie hebben we verloren. Onze samenleving blijkt kwetsbaar. Onzekerheid, en daarmee angst, spanning, wantrouwen en soms zelfs woede, zijn naar de oppervlakte gekomen. Daarmee, moeten we, ook als politiek, dealen."…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 3 november 2021
Klopt het Hart van Zuid wel goed?

Klopt het Hart van Zuid wel goed?

Veel discussie over de Gebiedsvisie voorzieningengebied Hart van Zuid (Winkelcentrum Zuiderpoort). In de raadsvergadering van donderdag 21 oktober werd de gebiedsvisie voor het voorzieningengebied Hart van Zuid behandeld. Een grootschalige herstructurering en renovatie  van alle sociale, maatschappelijke en winkelvoorzieningen in het gebied rond winkelcentrum Zuiderpoort, waaronder het winkelcentrum zelf, basisschool ‘t Palet, de huisarts, tandarts en…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 19 oktober 2021
Motie Screening zorgaanbieders thuiszorg d66 wijchen

Motie Screening zorgaanbieders

D66 Wijchen heeft in de raad al meermalen aandacht gevraagd voor de noodzaak om zorgaanbieders beter te screenen. We zijn ons volkomen bewust van de vaak moeilijke taak, met soms (te) weinig menskracht, die aanbieders van zorg verrichten. En we hebben veel respect voor hoe ze dat in het algemeen doen. Maar we maken ons…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 2 oktober 2021
Carillon in Kasteeltoren?

Carillon in Kasteeltoren?

Gaan er straks klokken klingelen vanuit de kasteeltoren over het centrum van Wijchen? Dat is al enige jaren de vraag die veel debat oproept. D66 Wijchen is geen voorstander van een carillon in het (in zijn huidige vorm) meer dan 4 eeuwen oude kasteel. Als ze een carillon had gewild had Emilia van Nassau er…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 1 oktober 2021 donderdag 12 augustus 2021 vrijdag 9 juli 2021
De democratische agenda

De democratische agenda

"De politiek in Wijchen maakt zich op voor een uitdagende fase. De raad en het college hebben zichzelf de opdracht gegeven om een ontwikkelagenda voor de Wijchense lokale democratie op te stellen. Daarbij dient de raad duidelijke kaders te geven en moet de samenleving deelgenoot worden van belangrijke discussies. Enkele moties die ik zo dadelijk…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 3 november 2021
Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2022

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2022

Met trots presenteert D66 Wijchen zijn kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. De leden van D66 Wijchen hebben de kandidatenlijst vastgesteld en zij zal worden aangevoerd door de in juni gekozen lijsttrekker Maikel Lukkezen. In september konden de Wijchense leden zich kandidaat stellen. Na een zorgvuldige selectieprocedure en een interne verkiezing is de lijst tot…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 27 juni 2021
Democratie is een werkwoord

Democratie is een werkwoord

Op 10 juni was er in de commissievergadering een debat over de evaluatie van de mislukte fusie van Wijchen met Druten. Maar daarmee dreigde het als een nachtkaars uit te gaan. Vanuit het college was er geen enkele reflectie geweest. En zowel het college als de diverse partijen hadden alleen gesproken over het fusieproces, niet…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 26 juni 2021 vrijdag 11 juni 2021
Debat over evaluatie fusie

Debat over evaluatie fusie

Necker van Naem heeft onderzoek gedaan naar het hele proces van de fusie tussen Wijchen en Druten, de fusie die niet doorging. Tijdens de raadsvergadering van 1 december 2020 werd het formele besluit genomen. De stekker was er echter al 3 weken eerder uitgetrokken. Dit nadat de uitslag van het zogenoemde Draagvlakonderzoek bekend was gemaakt.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 4 juni 2021