Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2020

Draagvlakonderzoek fusie Wijchen-Druten

De uitslag van het draagvlakonderzoek voor een bestuurlijke fusie is sinds 10 november bekend. We moeten er nog over debatteren in de gemeenteraad. Het college mengt zich, en daar verbazen wij ons over, in die discussie, door zelf nu al de fusie op te blazen. Dat is geen dualisme! De teneur van de uitslag is negatiever dan verwacht. Maar het is niet aan het college, maar aan de raadsfracties hoe ze het onderzoek lezen.


De angst voor verandering, ‘we weten wat we hebben, niet wat we krijgen’ komt steeds naar voren. Maar we zien ook positieve tendensen. De respons is hoog, dat toont dat veel mensen willen meedoen in de lokale politiek. Veel mensen zijn kritisch en dat lijkt ons een gezonde grondhouding. Ongeacht hoe de raad op 1 december beslist heeft het onderzoek een thermometer in de samenleving gestoken en daar kan de politiek wat mee.

We waren en zijn kritisch op het door het college meteen concluderen dat de fusie niet doorgaat; het is immers niet het college, maar de raad die daarover beslist. Ons commissielid Kim Vereijken had daarbij en bij de uitkomst de volgende bespiegeling, die we u niet willen onthouden:

“Ik denk het liefste in kansen en zie ook de positieve kant van dit besluit. Op de eerste plaats omdat de colleges zo goed met hun verlies omgaan. Dat is best een compliment waard. Aan de andere kant van de grote plas gaat dat toch heel anders en daar vinden we ook allemaal iets van. Verder kun je dit ook zien als een heugelijke dag voor de lokale democratie, of je nu voor of tegen de fusie bent, in Wijchen en in Druten kunnen de inwoners in ieder geval zeggen dat de politici wel naar ze luisteren. Verder bewijst dit maar weer hoe ingewikkeld inwonersparticipatie is. Een ja/nee referendum was geen goed instrument maar een draagvlak onderzoek met ruimte is voor nuance maakt het er is ook niet eenvoudiger op. En ten slotte draagt dit proces hopelijk bij aan de bewustwording bij inwoners dat het belangrijk is gebruik te maken van hun democratische rechten om ervoor te zorgen dat uitslagen van verkiezingen/onderzoeken representatief zijn. Ook dat besef (en dan kijk ik weer even naar de VS) kun je zien als een positieve opbrengst.”


De draagvlakrapportage en het feitenboek van bureau Berenschot zijn hier te downloaden.