Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 juni 2020

Nieuw raadslid D66 Wijchen is Klaar voor de Start

Na zijn beëdiging als raadslid op 25 juni mocht Han Demmers direct aan de slag in de gemeenteraad. Zijn maidenspeech betrof de verdediging van ons amendement met betrekking tot de wijziging van de tekst in de beslisnota ‘Evaluatie van Klaar voor de Start‘. Daarnaast diende hij gezamenlijk met PvdA en Kernachtig Wijchen een amendement in om een onafhankelijk onderzoek naar Klaar voor de Start te verrichten.

In de vergadering lag de evaluatie van Klaar voor de Start voor. Dit project is in eerste instantie bedoeld om statushouders in Wijchen en Druten sneller te begeleiden naar werk. Volgens de wethouder boekte het project opvallend goede resultaten. De kritische lezer van het rapport dat geschreven is door de gemeente had bij dat gevoel van de wethouder veel vragen. In de voorafgaande commissievergadering stelde ons commissielid Kim Vereijken, en met haar vele andere commissieleden, tal van vragen, waarbij ook de wethouder moest toegeven dat we hem voor een deel op zijn blauwe ogen moesten geloven. Reden genoeg om de tekst van de beslisnota te laten wijzigen van voor “akkoord te gaan” in “kennis te nemen van” (zie amendement Evaluatie).

Het amendement met betrekking tot het onafhankelijke onderzoek werd naar aanleiding van deze onduidelijkheden aangevraagd. En zoals Han ook in een interview met omroep Gelderland aangaf “Het heeft nu iets weg van een slager die zijn eigen vlees keurt.” D66 wil bij een project dat vanaf 1 juli 2021 een grote rol kan gaan spelen bij de nieuwe wet inburgering niet afgaan op een rapport van de gemeente met ook nog zoveel onduidelijkheden (zie amendement Onderzoek).

Wij hebben een plicht naar onze statushouders en die willen we zo goed mogelijk nakomen.