Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 mei 2020

Gemeente Batenburg?

Over regionale samenwerking wordt al lang gesproken. Wijchen is te klein om alle taken goed te kunnen uitvoeren. Daarom leunen we ook vaak op Nijmegen of zijn zaken regionaal ondergebracht in een Gemeenschappelijke Regeling. De ambtenaren zijn sinds 2018 niet meer in dienst van de gemeente, maar van de Werkorganisatie Druten-Wijchen (WDW), die werkt voor zowel de gemeente Wijchen als de gemeente Druten.


Laatste nieuws (10-11-2020): uitkomsten Draagvlakonderzoek bekend!


Of die WDW goed functioneert, is onlangs onderzocht. Het rapport kun je hier lezen. Bij dit rapport heeft de fractie kritische vragen gesteld (lees de antwoorden op de vragen van alle fracties). De colleges van de gemeenten Wijchen en Druten hebben zelfs een filmpje op YouTube geplaatst, waarin ze het rapport in 14 minuten toelichten. Er is ook een peiling over de WDW onder inwoners en ondernemers gehouden. In Besluit over een bestuurlijke fusie met Druten op basis van argumenten somt het college de voor- en nadelen op. Ook heeft het college een informatienota Nadere verkenning bestuurlijke samenwerking aan de raden gestuurd. Ondertussen is al wel door beide colleges aan de provincie gevraagd om een financiële scan uit te voeren.

Het college heeft op de website van de gemeente veelgestelde vragen over de toekomst van de gemeenten Druten en Wijchen gepubliceerd. Zie allerlei informatie gebundeld op wijchen.nl/samenvoeging.

Wat zijn nu de stappen?

 • Voorlichtingscampagne. Zie de Routekaart communicatie.
 • Draagvlakpeiling. Op 22 september 2020 beslist de raad of het collegevoorstel al dan niet gewijzigd wordt uitgevoerd. De peiling zal gedaan worden in oktober-november, half november moeten de resultaten bekend zijn. De peiling bestaat uit de volgende onderdelen:
  – Peiling ondernemers (3 avonden in Wijchen en Druten)
  – Peiling maatschappelijke organisaties (4 avonden in Wijchen en Druten)
  – Peiling inwoners middels een enquête (representatief). Tenminste 8000 stemgerechtigde inwoners wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen.
  – Peiling inwoners middels inwonersavonden (14 in Wijchen en Druten)
  U kunt zich vanaf 23 september (uiteraard onder voorbehoud van het raadsbesluit van 22 september) aanmelden voor de bijeenkomsten door via het aanmeldformulier op de website www.wijchen.nl/samenvoeging.
 • Principebesluit. Op 1 december 2020 beslissen de gemeenteraden van Wijchen en Druten of ze willen fuseren en per welke datum (uitgangspunt van de colleges is per 1-1-2023). Raad beslist: go / no go.
 • Herindelingsontwerp. Raadsbesluit over de onderbouwing van de noodzaak van de herindeling. Raad beslist: go / no go.
 • Herindelingsadvies. Raadsbesluit over het ontwerp met daaraan toegevoegd de zienswijzen, dat na goedkeuring naar de provincie wordt gestuurd. Raad beslist: go / no go.
 • Procedure herindeling door provincie en Tweede en Eerste Kamer.
 • Gemeenteraadsverkiezingen. Indien besloten is tot herindeling zullen Wijchen en Druten niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, maar zal er in november 2022 gestemd worden voor de gemeenteraad van de fusiegemeente.
 • 1-1-2023 nieuwe gemeente.

Wat vindt D66 Wijchen? Op onze website hebben we begin 2020 Wijchen en Druten één gemeente? geplaatst. Daarin stelde Emmy Wittenberg dat één gemeenteraad, één college, één burgemeester een volgende logische stap is. Maar ook: “D66 is niet per definitie voor een fusie, maar houdt de mogelijkheid nadrukkelijk open, als dat in het belang is van de inwoners.” Het is ook nadrukkelijk een onderwerp van gesprek met onze leden en voor het besluit zal de fractie de uitkomsten van het draagvlakonderzoek in belangrijke mate laten meewegen.

In ons verkiezingsprogramma (GR2018-2022) staat het volgende: “Waar het gaat om regionale bestuurlijke samenwerking gaat onze voorkeur uit naar een model met Nijmegen in het centrum met aan weerszijden de twee sterke gemeenten Berg en Dal en Maas en Waal. […] Nauwere samenwerking binnen Maas en Waal is het eerste streven. Wat dit betreft is de ambtelijke fusie met Druten de eerste stap.” Wordt het de gemeente Land van Maas en Waal of de gemeente Batenburg of blijft het de gemeente Wijchen?