Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 mei 2020

Gemeente Batenburg?

Over regionale samenwerking wordt al lang gesproken. Wijchen is te klein om alle taken goed te kunnen uitvoeren. Daarom leunen we ook vaak op Nijmegen of zijn zaken regionaal ondergebracht in een Gemeenschappelijke Regeling. De ambtenaren zijn sinds 2018 niet meer in dienst van de gemeente, maar van de Werkorganisatie Druten-Wijchen (WDW), die werkt voor zowel de gemeente Wijchen als de gemeente Druten.

Of die WDW goed functioneert, is onlangs onderzocht. Het rapport kun je hier lezen. Bij dit rapport heeft de fractie kritische vragen gesteld (lees de antwoorden op de vragen van alle fracties). De colleges van de gemeenten Wijchen en Druten hebben zelfs een filmpje op YouTube geplaatst, waarin ze het rapport in 14 minuten toelichten. Er is ook een peiling over de WDW onder inwoners en ondernemers gehouden. In Besluit over een bestuurlijke fusie met Druten op basis van argumenten somt het college de voor- en nadelen op. Ook heeft het college een informatienota Nadere verkenning bestuurlijke samenwerking aan de raden gestuurd. Ondertussen is al wel door beide colleges aan de provincie gevraagd om een financiële scan uit te voeren.

Het college wil direct na de zomer onder de inwoners een draagvlakpeiling houden. Daarna zou eind 2020 een principebesluit moeten worden genomen.

Wat vindt D66 Wijchen? Op onze website hebben we onlangs Wijchen en Druten één gemeente? geplaatst. Daarin stelde Emmy Wittenberg dat één gemeenteraad, één college, één burgemeester een volgende logische stap is. Maar ook: “D66 is niet per definitie voor een fusie, maar houdt de mogelijkheid nadrukkelijk open, als dat in het belang is van de inwoners.” Het is ook nadrukkelijk een onderwerp van gesprek met onze leden.

In ons verkiezingsprogramma staat het volgende: “Waar het gaat om regionale bestuurlijke samenwerking gaat onze voorkeur uit naar een model met Nijmegen in het centrum met aan weerszijden de twee sterke gemeenten Berg en Dal en Maas en Waal. Dat dit in een verdere toekomst zou kunnen leiden tot één gemeente sluiten we niet uit. Nauwere samenwerking binnen Maas en Waal is het eerste streven. Wat dit betreft is de ambtelijke fusie met Druten de eerste stap.” Wordt het de gemeente Batenburg?