Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 februari 2020

Wijchen en Druten één gemeente?

Er komt beweging in de discussie over een eventuele herindeling. Daarbij zou de uitkomst kunnen zijn dat Wijchen en Druten één gemeente gaan worden. D66 Wijchen heeft al eerder aangegeven daar niet bij voorbaat negatief tegenover te staan. Natuurlijk is het belangrijk dat de plaatsen Wijchen en Druten en alle dorpen hun eigen identiteit behouden. Dat staat buiten kijf. Maar de ambtelijke dienstverlening is al gefuseerd. Het beleid in de twee gemeenten wordt ‘geharmoniseerd’. Dan is een logische volgende stap: één gemeenteraad, één college, één burgemeester. 

D66 Wijchen gaat het om de goede dienstverlening aan de burgers, maar ook om de kwaliteit van de ambtenaren, bestuurskracht en een sterke stem in de regio kunnen zijn. Zie ook: Na jaren tijd rijp voor herindeling? over hoe D66 Wijchen zich hier sinds 2011 over heeft uitgesproken. D66 is niet per definitie voor een fusie, maar houdt de mogelijkheid nadrukkelijk open, als dat in het belang is van de inwoners.

Andere partijen

Sinds kort heeft de PvdA een ommezwaai gemaakt en pleit nu voor samenvoeging. In de raad van 20 februari 2020, tevens de laatste raadsvergadering die Hans Verheijen voorzat (hij zal voorlopig worden opgevolgd door een waarnemend burgemeester), dienden nu ook de coalitiepartijen Kernachtig Wijchen, PvdA en VVD een motie in om een mogelijke fusie op zeer korte termijn te onderzoeken, en daarbij de mening van de inwoners te betrekken. Namens het college zei de burgemeester de motie te zien als een procesvoorstel op dit zeer belangrijke dossier en hem te willen omarmen. Deze motie had bij voorbaat een meerderheid en ook D66 heeft hem gesteund. Alleen het CDA en Wijchen Lokaal stemden tegen.

Hiermee hebben huidige gemeenteraden van Wijchen (die van Druten deed dat al eerder) het sein op groen gezet om een mogelijke herindeling serieus te onderzoeken, zowel de voordelen als de nadelen.