Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 februari 2020

Loden waterleidingen in Wijchen?

Vanaf 1960 is het aanleggen van loden waterleidingen in woningen en gebouwen niet meer toegestaan. Uit recent onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt echter dat veel woningen en gebouwen van vóór 1960 hierover nog beschikken.[1]

Blootstelling aan lage hoeveelheden lood is schadelijker dan in het verleden werd gedacht, met name voor zuigelingen die flesvoeding krijgen, jonge kinderen en zwangere vrouwen. Bij jonge kinderen kan langdurige blootstelling leiden tot een lager IQ en bij volwassenen het risico vergroten op hart- en vaataandoeningen en chronische nierziekte.

De Gezondheidsraad adviseert bij loden binnenleidingen om flessenwater te gebruiken voor bovengenoemde groepen. Inmiddels hebben verschillende gemeenten bekend gemaakt dat ze gemeentelijke gebouwen, waaronder scholen, gaan controleren op loden leidingen. Ook Vitens gaat in kaart brengen waar nog oude leidingen van lood in de grond zitten. Hoe lang dit gaat duren, is niet te zeggen.[2]

Uit navraag bij Kans en Kleur en GGD Gelderland Zuid leiden wij af dat er in Wijchen weinig aandacht is voor dit onderwerp. Gezien de gezondheidsrisico’s wenst de fractie van D66 Wijchen dan ook snel actie van de gemeente. D66 Wijchen heeft daarom de volgende schriftelijke vragen ingediend.

Vragen en beantwoording:
 1. Onderschrijft het college de gezondheidsrisico’s van loden waterleidingen?
  antwoord college:

  Ja. Het college heeft kennisgenomen van de rapporten van het RIVM en Gezondheidsraad over de risico’s van loodinname via kraanwater. Wij onderschrijven de deskundige conclusies van RIVM en Gezondheidsraad.
 2. Heeft er in de gemeente Wijchen een inventarisatie plaatsgevonden van gebouwen met loden waterleidingen, of is het college voornemens dit te gaan doen?
  antwoord college:

  We hebben in onze gemeente een inventarisatie uitgevoerd waarbij geen loden leidingen zijn aangetroffen.

  Gemeentelijk vastgoed

  In gemeentelijke gebouwen hebben wij geen loden leidingen geconstateerd. Het merendeel van de dorpshuizen, wijkcentra, gymzalen en MFA’s zijn gebouwen die na 1960 zijn gebouwd. In 1960 werd het aanleggen van loden leidingen verboden. Bij inspectie van Kasteel Wijchen, het Koetshuis en het Paschalishonk zijn geen loden leidingen aangetroffen. De Beltmolen heeft pas sinds kort een wateraansluiting. De Toren in Balgoij heeft geen wateraansluiting.

  Scholen en opvanglocaties
  Op scholen (basisonderwijs, Maaswaal College en Pro College) en kinderopvanglocaties is geen sprake van loden leidingen. Dit is vastgesteld door onderzoek van scholen en opvanglocaties zelf. De meeste gebouwen dateren van na 1960, of er is bij inspectie vastgesteld dat er geen loden leidingen zitten.

  Openbare waterleiding en riolering
  Vitens geeft aan het merendeel van de loden waterleidingen te hebben gesaneerd. Er zijn in heel Nederland nog een relatief klein aantal loden leidingen van Vitens. Het gaat dan om de aansluitleidingen van het hoofdnetwerk naar de watermeter in het pand. Vitens neemt in deze gevallen zelf contact op met de pandeigenaar.De gemeente Wijchen gebruikt geen loden leidingen voor de riolering. Dit is weliswaar niet relevant voor de kwaliteit van het drinkwater, maar loden rioleringen kunnen leiden tot bodemverontreiniging.

  Overige panden
  Woningcorporatie Talis heeft aangegeven dat er geen loden leidingen meer aanwezig zijn in hun huurwoningen. Van de overige huurwoningen, koopwoningen, en overige panden is dat niet bekend. Het is de verantwoordelijkheid van de pandeigenaren zelf om dit te controleren. Het gaat dan alleen om woningen die vóór 1960 zijn gebouwd.

 3. Is het college voornemens om actief inwoners te informeren over deze problematiek, zodat zij ook zelf kunnen besluiten om naar alternatieven te zoeken?
  antwoord college:

  Ja, het college is van plan actief te communiceren. Daarbij is het belangrijk om aan te sluiten op de deskundigheid van de GGD Gelderland-Zuid, zodat inwoners niet alleen gewezen worden op de risico’s maar zij ook weten waar ze terecht kunnen met vragen of voor meer informatie.De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om een goed georganiseerde voorlichtingscampagne op te zetten. Het Rijk is in gesprek met de GGD’en over een doelgroepsgerichte campagne. Zodra dit gereed is sluiten wij hierop aan in samenwerking met onze GGD.
 4. Wat is het beleid van de gemeente Wijchen om woningeigenaren en particuliere verhuurders hun huis loodvrij te laten maken?
  antwoord college:

  Wij stimuleren eigenaren en verhuurders om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen. Hierover gaan wij hen pro-actief informeren. Zie het antwoord op vraag 3.
 5. Is het college (net als gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht) voornemens om scholen, crèches en gemeentelijk vastgoed te laten testen op loden leidingen?
  antwoord college:

  Dit is reeds gebeurd. Zie het antwoord op vraag 2.
 6. Is het college bereid om scholen, crèches en gemeentelijk vastgoed tijdelijk te voorzien van een alternatieve drinkwatervoorziening?
  antwoord college:
  Dit is niet nodig. Zie het antwoord op vraag 2.

 


 

[1] “Loodinname via kraanwater”, nr 2019/18 https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2019/11/06/loodinname-via-kraanwater

[2] Gelderlander, 14 februari 2020 https://www.gelderlander.nl/hetschoneoosten/vitens-gaat-eigen-drinkwaterleidingen-onderzoeken-op-lood~a5e87372/