Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 december 2019

Werkbedrijf moet blijven investeren in benaderen werkgevers

De Gemeente Wijchen heeft (samen met 6 andere gemeenten in de regio) de taken voor de uitvoering van o.a. de Participatiewet uitbesteed aan het regionale Werkbedrijf. Het Werkbedrijf moet zorgen voor arbeidsbemiddeling, arbeidsmatige dagbesteding en passend werk voor SW-medewerkers. De gemeenteraden moesten zich uitspreken over het beleid voor de komende jaren. Namens D66 Wijchen maakte Kees van Galen zich sterk voor investeren in werkzoekenden én in een betere werkgeversbenadering. De motie die daartoe opriep werd raadsbreed aangenomen.

Werkzoekenden

Het Regionale arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid 2020-23 stond 19 december op de raadsvergadering. Het was een week eerder ook al besproken in de raadscommissie. In grote lijnen kan D66 Wijchen zich vinden in het beleid. De belangrijkste beleidswijziging is dat er meer wordt geïnvesteerd in werkzoekenden. Ook is de doelgroep uitgebreid. Behalve jongeren, statushouders, kandidaten met een arbeidsbeperking en kandidaten die nieuw in de bijstand stromen is als doelgroep toegevoegd de kandidaten ouder dan 55 jaar. Terecht, want die komen nog altijd zeer moeilijk aan het werk, o.a. vanwege vooroordelen en leeftijdsdiscriminatie.

Werkgeversbenadering

Met die verschuiving in beleid mag echter de werkgeversbenadering niet minder worden. Hoewel het voorgestelde beleid daar wel degelijk oog voor heeft: “zonder de balans in de dienstverlening uit het oog te verliezen”, is D66 Wijchen van mening dat dit extra benadrukt dient te worden. Het zijn immers de werkgevers die de banen moeten bieden. En ook in een tijd dat er veel vacatures zijn, die ze snel willen invullen, moeten ze bereid zijn om mensen uit de doelgroep aan te nemen.

Bundeling krachten met UWV

Nu wordt er versnipperd gewerkt. Zowel het Werkbedrijf als het UWV steekt veel geld en energie in het benaderen van werkgevers, overleg over job-carving, kandidaten, subsidies etc. Dat is niet efficiënt en voor werkgevers is het niet prettig om met twee instanties te maken te hebben als het gaat om open te staan voor kandidaten die lastig aan het werk komen. Bundeling zou kruisbestuiving van expertise betekenen. We realiseren ons dat bundeling van UWV en Werkbedrijf best wel haken en ogen heeft, juridisch en organisatorisch, maar er is een precedent en behoorlijk succesvol voorbeeld vlakbij, namelijk WSP Midden Gelderland. Het zal ook niet over één nacht eis gaan.

Kortom: we willen in beleid en DVO de versterking van de werkgeversdienstverlening terugzien en het streven naar één aanspreekpunt voor werkgevers en één marktbewerkingsplan.

Kamerbrief: in 2021 één WSP

Tijdens de commissievergadering maakte D66 Wijchen zich sterk voor de samenvoeging van de werkgeversdiensten van Werkbedrijf en UWV in één WSP (Werkgevers ServicePunt). Die benadering van D66, niet alleen in Wijchen maar ook in de regio, bleek ondertussen ook landelijk gehoor te hebben gekregen. Staatssecretaris Van Ark heeft er onlangs een Kamerbrief over gestuurd. Zij wil verplichten dat gemeenten en UWV vanaf 2021 één helder publiek aanspreekpunt voor werkgevers gaan bieden. “Doel hiervan is dat werkgevers en werknemers elkaar makkelijker vinden om zo de arbeidsmarktkansen voor mensen die nu nog aan de kant staan te vergroten.” […] “Er is sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Kwalitatief goede werkgeversdienstverlening en goede samenwerking in de arbeidsmarktregio’s zijn daarom van groot belang om hen aan het werk te helpen en houden.”

Motie Kernachtig Wijchen, D66 Wijchen en PvdA Wijchen

De motie over het versterken van de werkgeversbenadering die al in de regio circuleerde (en o.a. in Druten was aangenomen), werd in Wijchen door Kernachtig Wijchen ingebracht. Op initiatief van D66 werd er een passage (een extra vraag aan het college) aan toegevoegd: “De gezamenlijke werkgeversbenadering tussen het Werkbedrijf en het UWV pro-actief op te pakken, zodat de verwachte komst van één Werkgeversservicepunt intern en extern, zo soepel en effectief mogelijk van start kan gaan.” De PvdA besloot de motie mede in te dienen.

Zie: Motie K8W, D66 & PvdA: Werkgeversbenadering bij Arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid 2020-2023.

Tijdens het debat riep D66 daarbij ook op ook zo goed mogelijk de effectiviteit te meten. Dat kan door in 2020 bij zowel het Werkbedrijf als het UWV een nulmeting te doen, en vanaf 2021 na enige tijd te meten hoe succesvol het WSP is wat betreft plaatsingen en tevredenheid van werkgevers en kandidaten.


Het debat in de raad en daarvoor in de raadscommissie bleek ertoe te hebben geleid dat partijen die in eerste instantie nog bedenkingen hadden nu allemaal stemden voor de motie; deze werd raadsbreed aangenomen!

 


Over dit onderwerp publiceerde De Gelderlander op 15-2-2020 een opiniestuk van D66-raadsleden uit de regio Rijk van Nijmegen: