Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 november 2019

Rondom Wijchen stopt

Toch wel enigszins onverwacht maakte wethouder Titus Burgers tijdens de raadsvergadering van 28 november 2019 bekend dat Rondom Wijchen met ingang van 2020 stopt.

Rondom Wijchen is de coöperatie van zorg- en welzijnsinstellingen die tezamen voor de gemeente Wijchen welzijn en zorg aan de inwoners van Wijchen leveren. Dat doen ze sinds 2018 en na 2 jaar gaat de stekker er uit.

Populatiegebonden bekostiging

Rondom Wijchen is ontstaan vanuit de wens om uit de regionale samenwerking te stappen en in Wijchen te gaan werken op basis van zogenoemde ‘populatiegebonden bekostiging’. Dat betekent dat de gemeente de budgetten die zij beschikbaar heeft voor zorg en welzijn als subsidie overhevelt naar het samenwerkingsverband van de aanbieders. Het sociaal wijkteam Wijchen is de poort voor mensen die hulp nodig hebben. Als het sociaal wijkteam heeft bepaald dat iemand die hulp moet krijgen, is het aan Rondom Wijchen om die te bieden. Het idee erachter is dat de partners nauw samenwerken, ‘ontschotting’ tussen de organisaties, en dat mensen zo goed en snel mogelijk worden geholpen zodat wordt voorkomen dat er zwaardere (en duurdere) zorg nodig is. Kortom goed voor de inwoners en en goed voor de kosten, want die blijven zo beheersbaar, althans dat was de gedachte.

Al langer in de problemen

De toegekende rijksmiddelen waren leidend voor de subsidie die Rondom Wijchen ontving. Maar al snel bleek dat niet genoeg. Keer op keer kwam de wethouder (eerst Rob Engels, na maart 2018 Titus Burgers) met verzoeken aan de raad voor extra budget, voor zowel het sociaal wijkteam als Rondom Wijchen. In het begin had dat te maken met de aanloop- en opstartkosten. Maar het bleek dat de kosten veel hoger waren dan de subsidie.

Natuurlijk had dat ook te maken met het feit dat het rijk de Wmo en Jeugdzorg aan de gemeenten heeft overgedragen met veel te weinig rijksmiddelen. In Den Haag dachten ze gemakshalve: als de gemeenten het uitvoeren dan kost het veel minder. Dat was niet waar. Sterker nog, de vraag om hulp en zorg is, niet alleen in Wijchen, sterk gestegen.

Maar los van de toegekende middelen, bleken de kosten – vooral voor Jeugdzorg – de pan uit te rijzen. Ook dat is niet alleen aan Rondom Wijchen te wijten; ook anderen (bv. huisartsen, rechters) kunnen mensen verwijzen naar zorg, soms zware en dure zorg, en de rekening daarvan komt al dan niet via Rondom Wijchen weer bij de gemeente terecht. Maar het ging wel degelijk ook om zorg geleverd door leden van Rondom Wijchen. En het bleek dat Rondom Wijchen de bedrijfsvoering onvoldoende op orde had en niet in staat was te analyseren waar de overschrijdingen precies zaten en wat de oorzaken waren. Kortom, er werd en wordt zorg toegewezen, uitgevoerd door organisaties die veelal bij Rondom Wijchen zijn aangesloten, de organisaties stuurden te rekeningen naar Rondom Wijchen en de kosten bleken veel hoger dan de toegekende subsidie.

Het gaat om enorme bedragen. Voor 2018 was er 11,6 miljoen ter beschikking gesteld, maar in juni 2019 bleek er een tekort van 3 miljoen. En dat moest de gemeente bijpassen, terwijl de extra rijksmiddelen veel minder waren. Voor 2019 is het weer hetzelfde verhaal, nu is het tekort ca. 2,5 miljoen. Vanzelfsprekend leidde dat in de gemeenteraad tot heel veel kritiek en vragen hoe het zo verkeerd kon gaan. Op 28 november 2019 was er een debat over de extra middelen die Rondom Wijchen had gevraagd voor 2019. Maar net voor het debat kwam de mededeling dat na 2 jaar de stekker eruit wordt getrokken.

D66 Wijchen vanaf het begin kritisch

Vanaf de eerste aanzetten tot het systeem van populatiegebonden bekostiging was D66 Wijchen kritisch. We vonden de beweging best wel uitdagend, onderschreven de noodzaak van ontschotting en van preventie voor behandeling, maar waarschuwden ook voor de prikkels van ‘gezond eigenbelang’ van zorgaanbieders, de kosten niet in de hand kunnen houden en we waren kritisch over het opgeven van de regionale samenwerking en het denken het op de schaal van Wijchen allemaal zelf te kunnen. Dat was uiteindelijk ook de reden dat D66 Wijchen (als enige fractie) in de raad in juli 2017 heeft gestemd tégen de populatiegebonden bekostiging middels Rondom Wijchen. Tot onze spijt moeten we concluderen gelijk te hebben gehad…

Thema

Wijchen is een sociale gemeente

D66 wil dat waar mogelijk, door goede voorlichting en preventie, zorg kan worden voorkomen. Als zorg geboden moet worden staat zorg in en door de vertrouwde omgeving centraal. Hierbij hecht D66 grote waarde aan de regie door zorgvrager en diens omgeving.

Lees meer