Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 november 2019

Schriftelijke vragen betreffende afval

Kliko

Winst op afval

Reinigingsheffingen zijn gebaseerd op 100% kostendekkendheid. Sinds een paar jaar maakt de gemeente echter winst op afval. Daarom was er in 2019 een teruggave van 24 euro per huishouden voor afval. CDA en D66 constateren een toenemende winst op afval, zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Jr. 2015 [*] Jr. 2019 Jr. 2020 Jr. 2023
Baten 3.787 4.723 5.185 5.580
Lasten – 3.693 – 4.345 – 4.140 – 4.401
Inzet bestemmingsreserves + 490 + 68
Resultaat/winst + 94 + 868 + 1.113 + 1.179
Winstpercentage ± 2,5% ± 20% ± 25% ± 26%

 

Vragen

De volgende vragen zien wij graag beantwoord:

 1. Bent u het met CDA en D66 eens dat de winst in 2020, vergeleken met 2015 fors is?
 2. In dezelfde zaak rechtszaak (zie Gelderlander 6 januari 2018), gaf de rechter aan dat kosten voor het opruimen van zwerfvuil niet uit de reinigingsheffing mogen worden betaald. Waarom is nog steeds een deel van de kosten schoonhouden wegen (69K) en zwerfaval (46K) opgenomen in de grondslag voor de reinigingsheffing?
 3. Het vaste deel van de afvalstoffenheffing is gebaseerd op de kosten. In de begroting 2020 staat hier een kostenpost van 4,1 miljoen euro voor opgenomen bij het taakveld afval.
  1. Kunt u ons gespecificeerd per kostenpost in tabelvorm een uitsplitsing geven hoe deze 4,1 miljoen euro tot stand is gekomen? Eventuele kosten uit btw en kosten die eventueel zijn toegerekend uit een ander taakveld zien wij hierin ook graag gespecificeerd terug. Zodat uiteindelijk uit deze tabel eenvoudig te herleiden valt uit welke kostenposten inclusief bijbehorende bedragen de 4,1 miljoen euro is opgebouwd.
 4. Kunt u voor de opbouw van de directe inkomsten uit afval (0,7 miljoen euro) eenzelfde soort tabel opstellen die inzichtelijk maakt uit welke inkomstenbronnen inclusief bedragen de inkomsten op het taakveld afval bestaan?
 5. U begroot voor 2020 een batig saldo van 1,1 miljoen euro. Betekent dit dat de afvalstoffenheffing te hoog is begroot en teruggave in 2022 zal plaats vinden bij ongewijzigde eindejaarcijfers
 6. Voor 2019 voorziet u een batig saldo van 0,9 miljoen euro. Betekent dit een teruggave voor de burger? Waarom is dit niet in de begroting en in de berekening van de afvalstoffenheffing 2020 verwerkt?
 7. Een vergelijking tussen 2019 en 2020 laat zien dat het positieve resultaat 245K hoger is dan in 2019. Waarom is er dan gekozen voor een verhoging van het variabele tarief?
 8. In het jaarverslag 2018 van DAR zien we dat Wijchen in 2017 voor 2,2 miljoen diensten afnam en in 2018 is dat teruggelopen naar 1,9  miljoen.
  1. Waar komt de kostenstijging dan vandaan?
  2. En hoe werkt dat door naar 2019 en in de meerjarenbegroting?

Het college heeft zichzelf ten doel gesteld om binnen twee weken schriftelijke vragen uit de raad te beantwoorden.

 

 

[*] De rechter heeft geoordeeld dat de opbrengstlimiet in 2015 niet werd overschreden in Wijchen. Daarom wordt in bovenstaande tabel het jaar 2015 aangehouden als referentiejaar (bron: Gelderlander, 6 januari 2018).