Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 oktober 2019

Ontwikkelkansen én groen voor centrum Wijchen

Op 29 oktober rondde de gemeenteraad een lang proces van besluitvorming af. D66 Wijchen stemde voor het bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer, mét een groene meeroever. Met vijf andere partijen diende D66 daartoe een amendement in. We hebben hierin nadrukkelijk gezocht naar een balans die recht doet aan de zienswijzen, petitie én ontwikkelruimte voor onze mooie kern Wijchen. Waarin natuur, wonen en ontspanning samen komen. Naast alle bezwaren tegen bebouwing op de meeroever heeft D66 Wijchen geluisterd naar alle zorgen om de bomen in het projectgebied. De motie van D66 Wijchen werd unaniem aangenomen. U leest hier het betoog van fractievoorzitter Emmy Wittenberg.

Start van het proces

Ik neem u mee in het proces: dit startte in 2016 met een motie over een pauzelandschap op de plek van het oude gemeentekantoor. In 2017 volgde een voorbereidingskrediet en dit mondde zoetjes aan uit in een groots plan dat Wijchen op zijn kop wist te zetten.

D66 heeft altijd steun gegeven aan de wijze van aanvliegen van dit project: in de vorm van een tender, waardoor inwoners van meet af aan veel meer betrokken worden dan bij een aanbesteding. Spannend, want niemand weet precies wat er ontwikkeld gaat worden.

Om grip te houden op het hele proces werd in september 2018 een amendement van D66 en Sociaal Wijchen unaniem aangenomen waardoor de raad meer grip kreeg op de besluitvorming. Er kwamen tussenstappen, die de raad meer grip gaven op het proces.

Zienswijzen

De gemeenteraad stelde de gebiedsscope vast en ja, ook D66, zag zichzelf zitten op een terras aan het Meer. Zag de grote parkeerterreinen liever gaan dan komen, met pleintjes en groen. Bewoners werden veel mogelijkheden geboden om mee te praten. Maar toen het bestemmingsplan bekend werd gemaakt, nam het rumoer toe.

Daarvoor konden we onze ogen niet sluiten. Drie ordners vol met zienswijzen. Politiek leeft. Politiek leeft in Wijchen, inwoners laten zich horen. Helaas was niet iedereen even tevreden. Aan de andere kant zijn er ook genoeg mensen die aan het meer willen zitten. Die ons tot het laatst toe hebben aangegeven de oorspronkelijke plannen wel te zien zitten. Alles afwegende riep D66 tijdens de commissievergadering daarom op tot reflectie. Dat uitmondde in het amendement dat we vanavond indienen.

Amendement

In dit amendement wijzigen we de bestemming meeroever van recreatie – uit te werken, in groen en groen en water. Daarin komen we tegemoet aan het gros van de zienswijze die betrekking hadden op eventuele bebouwing aan de meeroever. Daarnaast maakt het amendement twee pleinverhardingen mogelijk. Hiermee beogen we uitwerking te geven aan de oorspronkelijke opdracht, om niet alleen een verbinding te maken met het Meer, maar het Meer extra aantrekkelijk te maken. De Meeroever is natuurlijk al prachtig, dus er ligt ook een flinke opgave voor het winnende consortium. Het is overigens niet gezegd dat er twee pleintjes gaan komen. We geven wel ruimte voor ontwikkeling, waarbij het groen voorwaardelijk is. Voor het gebied bij Wessels geven we iets meer ruimte door de weg te betrekken in de plannen. Wat het niet betekent is dat er meer gebouwd mag worden: het maximaal te bebouwen oppervlak blijft 40%.

Motie

Naast de zienswijzen over mogelijke bebouwing aan de meeroever kwamen er veel zienswijzen binnen over bomen. Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan CO2 vermindering, luchtzuivering, biodiversiteit, waterregulatie, warmtereductie, gezondheid en het beeld. In Wijchen hebben we alleen een beleid voor waardevolle bomen, dat zijn bijvoorbeeld bomen van 50 jaar en ouder. Daarmee zijn die beter beschermd en soms is er een herplantingsplicht. Hoe dit bepaald wordt, is niet helemaal duidelijk. In de huidige tijd dat er miljoenen bomen gepland moeten worden, kun je niet zomaar een boom kappen. Daarom roepen we in onze motie op tot een nulmeting door het in kaart brengen welke bomen er in het gebied Tussen Kasteel en Wijchens Meer staan. En vervolgens te garanderen dat er een compensatie plaatsvindt als het vellen van bomen onvermijdelijk blijkt te zijn. We danken de andere partijen alvast voor hun steun.

Tot slot

Wij zijn blij dat er een oplossing is gekomen. Waarin gezocht is naar een compromis. Waarin ruimte wordt gegeven voor ontwikkeling van het centrum en het sparen van onze groene long. En met deze slotsom kijkt D66 vol vertrouwen naar de toekomst. Voor een groen en bruisend Wijchen.

Ontwikkelkansen én groen voor centrum Wijchen

Bekijk beelden van de raadsvergadering van 29-10 (Tussen Kasteel en Wijchens Meer).