Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 oktober 2019

Compenseer eventuele kap Tussen Kasteel en Wijchens Meer

Bomen zijn van onschatbare waarde. Ze leveren een belangrijk bijdrage aan CO2 vermindering, luchtzuivering, biodiversiteit, waterregulatie, warmtereductie, gezondheid en beleving. Er zijn dan ook veel zienswijzen binnengekomen over de bomen in het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Daarom zal D66 daarom de volgende motie indienen tijdens de raadsvergadering van Wijchen op 29 oktober 2019.

 

Elke boom is van waarde, dus compenseer eventuele kap in project TKWM

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat,

 1. Wijchen een lijst van waardevolle bomen 2014 heeft.
 2. Vellen van een waardevolle boom een herplantplicht met zich mee kan brengen.
 3. Niet alle bomen in het plangebied Tussen Kasteel en Wijchens Meer (TKWM) op de lijst van waardevolle bomen staan.
 4. Vellen van een boom niet zijnde op deze lijst geen herplantplicht impliceert.

Overwegende dat,

 1. Kap van bomen aan de orde kan zijn voor de realisatie van het project TKWM;
 2. Veel Wijchenaren de bomen in het gebied TKWM een warm hart toedragen;
 3. De gemeente Wijchen alleen een beleid voor het vellen van waardevolle bomen kent; [1]
 4. Hierin de regels voor herplant of compensatie in omgeving niet duidelijk zijn;
 5. In de ambitie pijlers en bestemmingsplan van TKWM herplant of groencompensatie niet worden genoemd.
 6. Elke boom een belangrijke bijdrage levert aan CO2 vermindering, luchtzuivering, biodiversiteit, waterregulatie, warmtereductie, gezondheid en beleving;
 7. Nederland meer bomen moet planten;
 8. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het model i-Tree Eco aanraadt. [2]
 9. Met dit model de baten van bomen worden berekend, het bomenbestand wordt geanalyseerd, besluitvorming kan worden onderbouwd en draagvlak kan worden vergroot. [3]

Roept het college van B&W om:

 1. Het huidige bomenbestand binnen het project TKWM in kaart te brengen.
 2. Te garanderen dat er een compensatie plaatsvindt in de kern Wijchen als vellen van bomen onvermijdelijk blijkt binnen het project TKWM.

en gaat over tot de orde van de dag.

[1] http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Wijchen/338304/338304_1.html
[2] https://vng.nl/files/vng/de_baten_van_bomen_resultaten_van_i-tree_eco_in_nederland.pdf
[3] https://www.youtube.com/watch?v=N1jE5xfzhNA

Thema

Wijchen groen en toekomstbestendig

D66 is de meest groene partij van Wijchen. Al jarenlang neemt D66 het voortouw als het gaat om milieu, klimaat en duurzaamheid. Wij zien de urgentie en proberen andere partijen daarin mee te nemen. D66 maakt daarbij verbinding met een prettig leefklimaat, een goede bereikbaarheid en met een florerende economie.

Lees meer