Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 26 oktober 2019

Toekomstbestendige visie voor bibliotheekwerk Wijchen

D66 Wijchen is blij met de opgestelde toekomstbestendige gemeentelijke visie op het bibliotheekwerk 2020-2023. In de commissievergadering op 10 oktober 2019 betoogde raadscommissielid Maikel Lukkezen dat D66 Wijchen voornamelijk de aanpak van laaggeletterdheid en digitale inclusie als belangrijke punten binnen deze visie ziet. Meer en meer richt de bibliotheek zich op de volledige groep van inwoners van Wijchen. Dit komt vooral tot uiting binnen de aanpak van laaggeletterdheid. Dit alles met dank aan de inzet van de vaste werknemers en de vele vrijwilligers. Daarvoor vanuit D66 Wijchen complimenten aan de bibliotheek. Wat ons echter zorgen baart is de combinatie van de beslisnota en de visie.

 

Uitvoerbare visie?

Wij zien een goede visie. Dit prijzen wij en hier zouden wij ook geen afbreuk aan willen doen. Toch vragen wij ons af of het wel mogelijk is om alles in de visie te bereiken binnen de grenzen van de subsidie. Wij zijn bang dat als dit niet het geval is de werknemers en vrijwilligers hier de dupe van zullen worden. Of misschien zullen delen van de visie sneuvelen.

 

Subsidie toereikend?

Mede door de informatie die tijdens de inspraakronde werd gegeven door de directeur van Bibliotheek Wijchen, mevrouw Kaashoek, vroeg Maikel Lukkezen wethouder Loermans of hij van mening is dat de subsidie wel toereikend is en waarom hij dit denkt. Als deze volgens de wethouder niet toereikend is zou ik hem willen vragen of het de bedoeling is dat we een gezonde bibliotheek hebben. Of word hier nu een visie aangeboden die we bij voorbaat niet kunnen realiseren.

 

Toekomst van de bieb

Wat D66 graag ziet is een gezonde bibliotheek. Met genoeg lucht voor iedereen die werkzaam is in de bibliotheek om zo op een gezonde manier de werkzaamheden uit te voeren en uiteindelijk deze visie te realiseren. Wij hopen dat onze zorg wordt weggenomen. Buiten deze zorg om kunnen wij momenteel alleen lovend zijn over deze visie en zien wij graag in de toekomst een verdere uitbreiding van de activiteiten van de bibliotheek. Wellicht kunnen we dan kijken naar innovaties om de bibliotheek en de lust van lezen naar alle kernen te brengen.

Op dinsdag 29 oktober 2019 zal de gemeenteraad Wijchen stemmen over de beslisnota Visie bibliotheekwerk Wijchen 2020-2023.