Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 juli 2019

Centrale gegevensopslag: hoe goed werkt het?

Fouten in het IT systeem van overheidsinstanties: het kan inwoners vervelende problemen geven. Op 22 juni verscheen hierover het artikel “recht op centrale correctie” in het Financieel Dagblad. In dit artikel wordt aangegeven wat de consequenties zijn voor burgers van een fout in het IT systeem van verschillende overheidsinstanties. Hoe goed werkt het in Wijchen? Reden voor een schriftelijke vraag.

Als zaken zoals beschreven in dit artikel plaatsvinden in onze gemeente. Dan vindt D66 dat deze inzichtelijk gemaakt moeten worden aan de gemeenteraad. Bij toekomstig beleid kan dan meer rekening worden gehouden met de huidige stand van zaken van het IT landschap binnen de gemeente Wijchen.

Voorbeelden die worden genoemd zijn onjuiste in- of uitschrijving. Waardoor problemen komen bij schuld, bij DUO of toeslagen bij belastingdienst. Of correcties met terugwerkende kracht die niet doorwerken bij UWV of bij de opbouw van AOW. Een ander voorbeeld was te zien bij EenVandaag waar een vrouw plots twee huizen op haar naam had staan.

D66 Wijchen is benieuwd naar de eventuele problemen binnen de gemeente Wijchen en stelde daarom onderstaande vragen aan het college.

Vragen:
  1. Is er binnen de gemeente Wijchen een centraal punt waar problemen zoals beschreven in het artikel van het Financieel Dagblad worden verzameld?
  2. Hoe worden momenteel dergelijke problemen opgelost?
  3. Bent u het met D66 eens dat er na ieder probleem een analyse gemaakt moet worden ter voorkoming van soortgelijke problemen in de toekomst? Zo ja, wat gaat u dan doen? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft zichzelf ten doel gesteld om binnen twee weken schriftelijke vragen uit de raad te beantwoorden.

Update: Antwoorden van het college:
  1. Nee. Niet alle meldingen over onregelmatigheden komen bij gemeente Wijchen binnen. Registratie zou landelijk geregeld moeten worden om een sluitende administratie hierover te krijgen.
  2. Een klant die een onregelmatigheid constateert neemt contact op met de betrokken rijksdienst of met onze organisatie. Als de onregelmatigheid zich bevindt in een basisregistratie waarvan wij tussenpersoon zijn, zullen wij de klant zo goed mogelijk adviseren en tevens als bemiddelaar optreden. Wij volgen verder de landelijke richtlijnen hierin.
  3. Ons standpunt hierin is dat als wij problemen ondervinden er een evaluatie noodzakelijk is. Dit om de oorzaak te kunnen achterhalen en het probleem te verhelpen. Hiermee kunnen wij onze processen blijven verbeteren. Deze verbetercycli maken onlosmakelijk deel uit van onze organisatie.