Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 juni 2019

Schriftelijke vraag verkeerssituatie Kerkeveld

Een aantal maanden geleden is de verkeerssituatie rondom basisschool Trinoom in Kerkeveld aangepast. De gemeente heeft er eind 2017 voor gekozen het advies van Royal Haskoning om het fietspad tot aan de Woordsestraat door te trekken, niet op te volgen. Er is voor gekozen om het fietspad op de Diemewei 46e straat uit te laten komen omdat deze straat geschikt zou zijn om veilig op de rijbaan te fietsen.
(Beslisnota 17 63437 – beslispunt 5)

Vanuit de Leefbaarheidsgroep Kerkeveld is tijdens de evaluatie van het burgerparticipatie traject Verkeersveiligheid Kerkeveld op 30 januari jongstleden gevraagd om de effectiviteit van de maatregelen te evalueren met speciale aandacht voor de kruising fietspad – Diemewei 46e straat. Dit omdat hierin een mogelijk nieuw knelpunt wordt voorzien. Daarnaast is tijdens het wijkberaad van 22 mei jongstleden ontevredenheid geuit over het niet doortrekken van het fietspad langs de Slingert mede op basis van berichten ouders die de Leefbaarheidsgroep hierover heeft ontvangen. Het volledige gespreksverslag van LBG Kerkeveld is online terug te lezen.

De nieuwe situatie blijkt iedere schooldag een onoverzichtelijke verkeerssituatie tot gevolg te hebben;

  • Schoolkinderen moeten de rijbaan opkomen (hier heeft onlangs een ongeluk plaatsgevonden);
  • Voetgangers van en naar school moeten tweemaal het fietspad oversteken;
  • Het fietsverkeer komt hier vanuit twee richtingen terwijl het een slinger moet maken;
  • Voetgangers kiezen er gezien de situatie voor in plaats van het trottoir, het fietspad te gebruiken.

Schriftelijke vraag verkeersituatie Kerkeveld

In de praktijk leidt de nieuwe situatie opnieuw tot onduidelijkheid. D66 Wijchen stelden daarom onderstaande vragen aan het college.

Vragen:

  1. Is het college het eens met D66 Wijchen dat door de nieuwe verkeerssituatie er een andere gevaarlijke situatie is ontstaan?
  2. Is het college bereid deze situatie te gaan beoordelen en haar bevindingen hierover te rapporteren aan de raad?
  3. Is het college voornemens, wanneer de eventuele schouw hier aanleiding toe geeft, het advies van Royal Haskoning op te volgen?

Het college heeft zichzelf ten doel gesteld om binnen twee weken schriftelijke vragen uit de raad te beantwoorden.