Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 27 april 2019

Regionaal werk(t)

De arbeidsmarkt strekt zich tot over onze gemeentegrenzen en regiogrenzen uit. Gemeenten hebben veel te winnen bij regionale samenwerking op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Daarom diende D66 samen met Kernachtig Wijchen een motie in die gemeenten hiertoe oproept. De motie werd op 25 april 2019 raadsbreed aangenomen.

 

Verzoekt het college om:

  1. Samenwerking tussen gemeenten in de regio Nijmegen (en indien nodig bovenregionaal) als uitgangspunt te nemen en verbinding in de regio te zoeken om te komen tot het formuleren van regionaal arbeidsmarktbeleid;
  2. In het regionaal arbeidsmarktbeleid de verbinding tussen ondernemers, onderwijs en overheid centraal te stellen en als uitgangspunt te nemen voor beleidsontwikkeling (in brede zin);
  3. Op basis van dit uitgangspunt tripartiet met elkaar afspraken te maken over welk beleid lokaal en welk beleid regionaal door de gemeenten wordt opgesteld en/of welk beleid regionaal wordt opgesteld en een lokale beleidsaanvulling kan krijgen;
  4. Vanuit de gemeente het initiatief te nemen om overlegtafels met (organisaties, groepen van) ondernemers, onderwijsinstellingen, re-integratiebedrijven, waaronder het werkbedrijf, het UWV, uitzendorganisaties, welzijnsorganisaties die dagbesteding (als alternatief voor betaald werk) aanbieden te organiseren en die totstandkoming ook te faciliteren;
  5. Bij elke van de vorige stappen duidelijk te krijgen wie waar verantwoordelijk voor is, en wat men van elkaar verwacht;
  6. Alle voorgaande punten terug te laten komen en te verwerken in een uitvoeringsagenda van het regionaal arbeidsmarktbeleid, en de gemeenteraden niet alleen te informeren maar ook mee te nemen in bestuurlijke besluitvorming.

Link naar de motie.