Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 27 april 2019

Positief stimuleren tot werken

D66 is voorstander van stimulerende bijstandsregelingen. Met kansen om je te ontwikkelen, minder voorwaarden en verplichtingen, minder controle en meer vrijheid en verantwoordelijkheid. Tijdens de raadsvergadering op 27 april voerde we een discussie over Wijchens maatwerk voor bijstandsgerechtigden. Volgens D66 hoort een directieve aanpak daar niet bij.

In 2017 kregen gemeenten ruimte voor het opzetten van vertrouwensexperimenten. Controle wordt als vervelend ervaren en leidt tot wantrouwen. Een directieve benadering staat haaks op deze vertrouwensexperimenten. In de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en gemeente Wijchen worden prima keuzes gemaakt, bijvoorbeeld meer formatie voor begeleiding van bijstandsgerechtigden en meer aandacht voor contacten met lokale bedrijven. Er werd echter ook een pilot genoemd: directieve kandidaatsbenadering. Het eerste element voor deze pilot in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) is een voorgeschreven werksoort, op basis van de inschatting van de professional van WerkBedrijf.

D66 denkt dat deze directieve persoonsbenadering niet motiverend is voor de kandidaat. Daarnaast zijn werkgevers ook gebaat bij gemotiveerde werknemers. D66 vroeg meerdere keren of de pilot voor de directieve benadering in de beslispunten kon worden opgenomen. Dat was niet het geval. Daarom hebben we eenĀ amendement geschreven waarin we oproepen tot het schrappen van artikel 6 en bijlage 3. Hierin staat de pilot directieve persoonsbenadering uitgewerkt. Door in te stemmen met de beslisnota DVO maatwerk, zouden we indirect ook instemmen met de directieve persoonsbenadering. Daarom heeft D66 Wijchen tegen de beslisnota gestemd.

Thema

Wijchen aan het werk

D66 wil dat ruimte en kansen ontstaan voor zowel ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid als inkomen. De gemeente Wijchen neemt een flexibele positie in naar zowel bedrijven als inwoners, zodat er voldoende kansen zijn op het gebied van innovaties en duurzaamheid.

Lees meer