Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 april 2019

WijchenWerkt kan beter

wijchenwerkt

Gisteravond stemde D66 Wijchen tegen een voorstel voor een inburgerings-/participatieprogramma* voor statushouders/mensen in de bijstand.

Dat moeten we uitleggen, want D66 is in veel gemeenten de initiatiefnemer of bedenker van programma’s voor inburgering. De discussie over het basisinkomen leeft binnen de partij en op veel congressen spreken we over arbeidsparticipatie en de mogelijkheden om mensen weer mee te laten doen in de maatschappij.

D66 Wijchen is heel enthousiast over de doelen van het project. Wij vinden het belangrijk dat nieuwe inwoners van Wijchen goed inburgeren en dat mensen uit de bijstand weer aan het werk gaan. Daar is geen discussie over. Maar dit voorstel gaat beide niet bereiken. Daar zijn wij inmiddels van overtuigd.

De doelgroep
Het blijft onduidelijk wie de doelgroep is van dit project. Binnen de raad waren daar verschillende percepties over. Gaat het om statushouders? En dus om inburgering? Of gaat het over “mensen in de bijstand”, waarbij inburgering voor het grootste deel van het bestand helemaal niet nodig is.

Als we naar het plan kijken, gaat het vooral over nieuwkomers, dus over inburgering. We kregen dit tijdens de vergadering niet duidelijk. Het viel op dat CDA het een arbeidsparticipatieproject vond en Kernachtig Wijchen vond het een inburgeringsproject.

Onrealistische doelen
Het project is veel te ambitieus. Terwijl Amsterdam in 3 jaar tijd 55% van de deelnemers aan een baan hielp, gaat het college ervan uit, dat  in 1,5 jaar iedere deelnemer structureel uitstroomt uit de bijstand. Zonder enige onderbouwing, zal dit project dus veel succesvoller zijn in een veel kortere tijd. Daarnaast zouden deelnemers (statushouders) binnen 1,5 jaar een taalniveau moeten bereiken dat gelijkstaat aan MBO niveau (B1). Er wordt geen enkele onderbouwing gegeven, hoe men dit gaat doen. Het lijkt ons een onmogelijke opgave.

Ook de andere partijen hadden moeite met het voorstel en er zijn veel pogingen gedaan om met amendementen en moties het voorstel te verbeteren. Een teken aan de wand, dat de nota rammelt.

Hoe sympathiek het ook lijkt, D66 gaat niet akkoord met een project van 600.000 euro, dat niet goed overdacht is, dat zo weinig kans op succes heeft. Een amendement van D66, waarin we opriepen om opnieuw naar de uitwerking te kijken, de ervaringen uit Amsterdam mee te nemen, haalde het niet.

Het voorstel werd aangenomen.

* Businesscase project uit Masterplan Wijchen Werkt