Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 april 2019

Elektrisch laden voor iedereen toegankelijk

Huidig beleid
D66 Wijchen komt met een initiatiefvoorstel om ele
ktrisch laden voor iedereen toegankelijk te maken. Elektrische auto’s worden steeds betaalbaarder en kunnen voor mensen een serieus alternatief vormen. Wanneer er geen mogelijkheid is om de auto op het eigen perceel op te laden, zijn mensen afhankelijk van laadpalen in de straat. Deze laadplekken zijn niet altijd beschikbaar en er moet een commercieel tarief worden betaald.  

Initiatief elektrisch laden
Met dit initiatiefvoorstel willen we het mogelijk maken, dat iedereen een ele
ktrische auto bij zijn/haar huis kan opladen. Dat is nu niet mogelijk in Wijchen, omdat inwoners alleen een auto op eigen grond mogen opladen. Wanneer dit niet kan, zijn mensen aangewezen op commerciële laadpalen in de straat.  In andere plaatsen, zoals Nijmegen, mogen inwoners een elektrische auto laden op de openbare weg met een kabel vanaf het huis. D66 wil met dit voorstel bereiken dat inwoners van Wijchen ook deze mogelijkheid krijgen. 

De presentatie die Emmy Wittenberg en Kim Vereijken hierover gaven tijdens de informatieavond op 9 mei 2919 kan u hier teruglezen.

Thema

Wijchen groen en toekomstbestendig

D66 is de meest groene partij van Wijchen. Al jarenlang neemt D66 het voortouw als het gaat om milieu, klimaat en duurzaamheid. Wij zien de urgentie en proberen andere partijen daarin mee te nemen. D66 maakt daarbij verbinding met een prettig leefklimaat, een goede bereikbaarheid en met een florerende economie.

Lees meer