Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 februari 2019

Woonagenda mist ambitie

Iedereen heeft recht op passende woonruimte. Een mooi streven waarvoor de gemeente ook graag haar best wil doen om het te realiseren. D66 ziet dat er een grote opgave ligt voor Wijchen: er moeten meer huizen worden gebouwd. Er wachten nu te veel mensen op een huis dat bij ze past. Met onze toekomstige huizen leggen we een belangrijk fundament voor onze toekomst. Daarom was fractievoorzitter Emmy Wittenberg kritisch. Vooral over de duurzaamheidsambitie was ze stellig: “Een ambitieloos document.”

Energietransitie

Energietransitie is een van de belangrijkste voorwaarden voor duurzame woningen. In juli 2015 heeft D66 in een motie opgeroepen om alle plannen voor nieuwbouwprojecten te beoordelen met als doel: maximale inzet op duurzaamheid. Destijds was de gemeenteraad het met D66 eens en is de motie aangenomen. In deze informatienota staat alleen dat duurzame herontwikkeling, flexibele en innovatieve woonvormen worden gestimuleerd. Wat is er met onze motie gebeurd? Binnen een niet al te lange periode zal heel Nederland een energietransitie moeten maken. Voor Wijchen betekent dat dat we al in 2040 energieneutraal moeten zijn. Dat betekent: geen gas meer en alleen nog duurzame energie voor alle woningen. In de huidige woonagenda wordt helemaal geen rekening gehouden met deze landelijke ontwikkelingen die in de nabije toekomst liggen. In de nota staat alleen dat de energietransitie mogelijk een stap dichterbij komt. De VVD lijkt dat ook niks uit te maken aangezien zij de opmerking maakten: “Het gaat er gewoon om dat we zo snel mogelijk zo veel mogelijk woningen uit de grond stampen”. Precies niet wat wij bedoelden met plannen beoordelen op duurzaamheid.

Moderne woonvormen

In de informatienota is ook erg weinig ruimte voor moderne woonvormen. Rijtjeshuizen en villa’s zijn namelijk niet langer de enige woonvormen voor gezinnen. Woonvormen als tiny houses, en omvorming van bedrijfsruimte naar woonruimte worden steeds populairder. Wij vinden het erg jammer dat er in de informatienota niet zoveel over deze woonvormen staat, omdat dit de toekomst van wonen is. D66 vindt dat iedereen ook in de toekomst goed moet kunnen wonen en dat begint nu met een woonagenda die is ingesteld op woningen van de toekomst.

Scheefhuurders

Naast de bezwaren over de woningen zelf, vroeg D66 Wijchen naar het beleid voor scheefhuurders. Bij de projecten die worden genoemd in de woonagenda ontbreekt aandacht voor scheefhuurders. D66 zou graag zien dat hier juist aandacht voor komt, omdat het aanpakken van scheefhuurders een goede manier is om iets te doen aan de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen.

Tot volgend jaar

Dit was nog maar een informatienota, dus er kan nog veel veranderen voor de beslisnota. D66 vindt de woonagenda heel belangrijk, want de huizen die we nu bouwen zijn voor de komende honderd jaar. Zoals Emmy Wittenberg mooi verwoordde: “In de jaren ’80 wisten we dat we geen asbest moesten gebruiken in woningen en deden we het toch. Laten we nu verstandig zijn en alleen nog maar 0-op-de-meterwoningen bouwen.” D66 geeft het college een belangrijke opdracht mee: maak werk van duurzaamheid, moderne woonvormen en scheefhuurders en kom volgend jaar bij ons terug met een nieuwe woonagenda.

Thema

Wijchen is financieel in balans

Om ook in de toekomst een gezonde gemeente te zijn wil D66 inzetten op duurzame en groene gemeentefinanciën.

Lees meer