Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 februari 2019

Geen nee meer tegen JA | JA

Met een Ja/Ja sticker wordt een belangrijke stap gezet in de vermindering van afval. Het past ook beter in de huidige tijd waarin het normaal is om vooraf toestemming te verlenen voor het ontvangen van reclame en nieuwsbrieven: het opt-insysteem.

Op 21 december presenteerde D66 Wijchen daarom een motie om een onderzoek uit te voeren naar een Ja/Ja brievenbussticker. In de vergadering gaf de portefeuillehouder aan dat de gemeente Wijchen streeft naar zo’n min mogelijk afval aan de voorkant, maar dat er in 2016 al was geantwoord op een schriftelijke vraag van de PvdA over een Ja/Ja sticker en sindsdien de situatie niet was veranderd. Vanwege te weinig steun, trok D66 de motie in.

In maart 2019 dient het hoger beroep van de folderbranche tegen de Ja/Ja sticker van de gemeente Amsterdam. De Gelderlander berichtte op 20 december 2018 dat de gemeente Nijmegen en 9 andere koploper-gemeenten hierop anticiperen door vanaf 2020 gezamenlijk dezelfde sticker in te voeren. Daarnaast zullen ze de regeling op dezelfde wijze in de Algemene Plaatselijke Verordening opnemen en ook controles en boetes op elkaar afstemmen. Er komt ook een promotiecampagne voor inwoners. Door de gemeentelijke samenwerking worden de kosten gedrukt.

De gemeente Nijmegen wil de sticker in januari 2019 invoeren. Vanwege de rechtszaak in maart is de invoer in Nijmegen een jaar vertraagd. Dit heeft als voordeel dat andere gemeenten in de loop van aankomend jaar nog kunnen aanhaken. D66 Wijchen zou graag zien dat de gemeente Wijchen aanhaakt. Daarom stelden we op 20 december 2018 schriftelijke vragen en ontvingen de volgende antwoorden.

Vragen

1.            Was u op de hoogte van de samenwerking tussen de 10 gemeenten?
Ja, op de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 27 juni 2018 hebben deze gemeenten een motie ingediend met het verzoek aan de VNG om het voortouw nemen om te komen tot een eenduidige gemeentelijke aanpak voor de invoering van de Ja/Ja sticker in de gemeenten die dat willen. Deze motie is aangenomen en de VNG is nu bezig om samen met deze gemeenten een kant-en-klaar pakket uit te werken.

2.            Bent u bereid om direct na het hoger beroep aan te haken op deze gezamenlijke initiatieven?
Wij willen eerst de uitspraak van het hoger beroep tussen reclamebranche en de gemeente Amsterdam (waarschijnlijk zomer 2019) afwachten voordat wij een besluit nemen over de invoering van de Ja/Ja sticker. Om een besluit te kunnen nemen hebben we eerst ook meer inzicht nodig in wat de invoering van de Ja/Ja sticker voor onze gemeente betekent o.a. qua inzet uren voor handhaving van overtredingen, gevolgen voor onze lokale ondernemers, afname opbrengsten voor onze papierverenigingen en kosten communicatie. Het kant-en-klaar pakket is hierbij een hulpmiddel. Op het moment dat we de gevolgen van invoering van de Ja/Ja sticker in beeld hebben zullen wij u een beslisnota voorleggen.