Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 december 2018

Tussen Kasteel en Wijchens Meer: verslag uit de raad

Tijdens de raadsvergadering van 29 november 2018 heeft de gemeenteraad zich gebogen over de ambitiepeilers van het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer, in de raad inmiddels afgekort tot TKWM. Daarnaast werden, op aandringen van D66 Wijchen, de controlemomenten van de gemeenteraad bekrachtigd. D66 heeft de eerste termijn gebruikt om vragen te stellen aan het college over het monument en over gratis parkeren in relatie tot de duurzaamheidsambitie.

Herdenkingsmonument
Het college kon D66 verzekeren dat het monument een bijzondere behandeling krijgt. Als het monument niet op de huidige plek kan blijven staan, krijgt het een andere plaats in het centrum.

Gratis parkeren ≠ duurzaam?
Wat betreft het gratis parkeren, is D66 Wijchen erg teleurgesteld in het antwoord van het college. De vraag van D66 was of de gemeente positief gedrag omtrent parkeren niet moest stimuleren. Gratis parkeren bestaat namelijk niet en het is heel normaal dat de gebruiker daarvoor betaalt. Daarnaast  is het totaal niet duurzaam om mensen niet te ontmoedigen om met de auto naar het dorp te gaan. Het college gaf hierop het antwoord: “Wij zijn altijd voor goed gedrag”.

Controle door de raad
Tijdens de raadsvergadering van 27 september is een amendement van D66 Wijchen aangenomen waardoor minimaal één tussenstap gecreëerd zou worden om de ingediende plannen te laten toetsen door de raad. Dit amendement is –tot tevredenheid van D66- vertaald naar beslispunten 4 en 5 in de nota.

Tot slot
Het CDA had 3 amendementen ingediend. D66 heeft tegen alle amendementen gestemd, omdat het CDA hierin te veel in detail trad. D66 is ervan overtuigd dat de invulling van deze details overgelaten kan worden aan de creativiteit van de markt. Ook de rest van de gemeenteraad steunde deze voorstellen niet.