Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 december 2018

D66 roept op tot evenementenvisie

Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Wijchen is uit 2015. Om verschillende redenen was behoefte aan actualisatie. D66 Wijchen heeft zich hard gemaakt voor een gedegen visie, ten grondslag aan dit beleid.

Evenementen op de Markt

D66 Wijchen heeft een amendement ingediend over evenementen op de markt. Volgens de fractie moeten evenementen op de markt bijdragen aan de horecagelegenheden in het dorp. Zo’n evenement moet het dorp aantrekkelijker maken en versterken. Een grote afgesloten tent midden op het marktplein werkt hier niet aan mee en zou daarom op een andere plek moeten komen. Want als mensen toch feest vieren in een afgesloten tent, maakt het niet uit waar die tent staat. Daarnaast hebben horecagelegenheden ook klachten over zo’n gesloten tent. Portefeuillehouder Esther Dauphin wees de andere raadsleden erop dat iedereen tijdens de campagne in café Anneke heeft beloofd dat we zo’n tent niet meer zouden toestaan. Wonderbaarlijk genoeg kon niemand anders zich dat herinneren. Het college vond echter dat een gesloten tent wel degelijk bij kon dragen aan de bruisendheid van het centrum en dat het amendement te vaag is. Andere partijen hebben tegen gestemd.

Transparantie in kosten

D66 Wijchen is voorstander van helder beleid. Het onderscheid tussen een commercieel en niet-commercieel evenement is niet zo zwart-wit als het lijkt. De paardenmarkt is een niet-commercieel evenement, maar daar staan tientallen verkopers geld te verdienen aan de dieren en accessoires die ze verkopen. Hoe bepaal je dan wat commercieel is en wat niet? Het is ook niet transparant van de gemeente om gemaakte kosten wel op de ene, maar niet op de andere organisator te verhalen. Daarom had D66 graag gezien dat de raad voor beide type evenementen leges heft. Leges zijn namelijk kosten die de gemeente maakt om een evenement te kunnen realiseren en die kosten zullen er hoe dan ook zijn. Het zou transparanter zijn om subsidies te verstrekken aan organisatoren van niet-commerciële evenementen. De burgemeester reageerde door uit te leggen dat dat een hoop administratieve rompslomp oplevert. Enigszins flauw, want dat gaat over de uitvoering en voor administratieve problemen zijn oplossingen te bedenken. Naast D66 heeft alleen het CDA voor het amendement van D66 gestemd. De leges worden dus afgeschaft, alhoewel de burgemeester nog steeds niet duidelijk heeft gemaakt waar die grens tussen commercieel en niet-commercieel ligt en wie dat gaat bepalen.

Visie op evenementenbeleid

Na regen komt zonneschijn en na deze regen heeft D66 Wijchen ook een aantal successen kunnen boeken. Esther Dauphin heeft een motie ingediend over de visie van het evenementenbeleid. Daarin stelde ze voor om met zijn allen nog eens goed naar die visie te kijken en een meningsvormende nota te organiseren om te kijken hoe andere gemeenten hiermee omgaan. Het college stemde hiermee in en wilde er iets aan toevoegen: de gemeente wilde het samenvoegen met de visie op het toeristisch profiel in het najaar 2019. Hier is D66 in mee gegaan. De motie is aangenomen!

Arcus

D66 Wijchen heeft een motie mee ingediend over de speciale positie van de Arcus. Waar andere sportclubs en wijkgebouwen elk jaar 3 evenementen mogenorganiseren die buiten hun eigen functie vallen, mag de Arcus er elk jaar 6 organiseren. D66 is van mening dat dit oneerlijke concurrentie is tegenover horecagelegenheden in Wijchen. De raad is akkoord gegaan met de motie. De Arcus heeft nog steeds 6 uitzonderingen in plaats van drie, maar de mogelijkheden om bedrijfsfeesten en – dagen te organiseren zijn geschrapt. D66 is verheugd dat deze motie is aangenomen.

Monstertrucks en vechtsporten

Een amendement van het CDA om evenementen met Monstertrucks of vechtsport te verbieden in Wijchen heeft het niet gehaald. De fractie van D66 Wijchen is hier blij mee. Het argument van het CDA was dat we nooit eerder de deur open hebben gezet voor dit soort evenementen en dat er geen reden is om dit nu wel te doen. Volgens het college waren evenementen met Monstertrucks in Wijchen altijd toegestaan geweest tot het incident in Haaksbergen in 2014. Het argument van het CDA dat het nooit heeft gemogen en daarom nu ook niet zou mogen, is dus gewoon niet waar. Voorwaarde voor deze evenementen is uiteraard dat de organisatie aan alle veiligheidsvoorschriften voldoet. Het CDA vroeg zich af waar dit soort evenementen dan moesten plaatsvinden. De burgemeester stelde voor shows met Monstertrucks voor om akkers rondom Wijchen te gebruiken en zo’n vechtsportevenement kan prima in de Olympic worden gehouden. Daar wist raadslid Esther Dauphin wel iets beters op: “Zo’n vechtsportevenement kan blijkbaar worden gehouden in een gesloten tent midden op de markt!”