Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 november 2018

Geld voor groenere schoolpleinen in Wijchen!

Op 11 oktober stelde D66 schriftelijke vragen over de Gelderse subsidie voor groene schoolpleinen. Hierbij betaalt de provincie Gelderland 75% van de aanlegkosten, met een maximum van 17.500 euro per schoolplein. In onze begroting maken we jaarlijks een reservering voor openbare schoolpleinen, die beschikbaar kan komen als scholen niet voldoende middelen inzamelen.

Per 1 januari 2019 zit er 15.000 euro in de reservering. Emmy Wittenberg diende een motie in die opdraagt tot het beschikbaar stellen van deze gelden als co-financiering bij een vervangingsplan in het boekingsjaar 2019, mits het past binnen de Gelderse subsidie voor groene schoolpleinen. Op deze wijze kunnen we het goede voorbeeld geven, is er een positieve prikkel tot vergroening en komt dit het (speel)klimaat ten goede.

Constaterende dat,

 1. De provincie Gelderland vanaf december 2018 ruim een miljoen euro subsidie beschikbaar stelt voor het vergroenen van schoolpleinen.
 2. De provincie tot 75% van de kosten voor de aanleg, met een maximum van 17.500 euro per school bijdraagt.
 3.  Scholen de rest zelf moeten betalen en dat mag met gemeentegeld of inzamelingsacties.
 4. Het college groene schoolpleinen belangrijk vindt.
 5. Groene schoolpleinen een bijdrage leveren aan bewegen, natuureducatie en klimaat.
 6. De gemeente Wijchen per school de mogelijkheden gaat onderzoeken en dit in een separaat voorstel aan de gemeenteraad voor zal leggen.
 7. De gemeente Wijchen jaarlijks een reservering maakt voor vervangen van speeltoestellen openbare schoolpleinen, die bedoeld is als achtervang.

 Overwegende dat,

 1. Co-financiering een positieve prikkelt tot vergroening is.
 2. Met inzet van de bestemmingsreserve drie schoolpleinen voor een bedrag à €20.000 kunnen worden vergroend.
 3.   Om een volledig schoolplein helemaal groen te maken een bedrag van ongeveer €50.000 euro nodig is.
 4. Co-financiering door de gemeente scholen niet ontslaat van zoeken naar aanvullende financieringsbronnen.

 Roept het college om,

 1.  De bestemmingsreserve ‘Vervangen speeltoestellen openbare schoolpleinen’ beschikbaar te stellen als co-financiering voor groene schoolpleinen in het boekingsjaar 2019, mits het plan past binnen de Gelderse subsidievoorwaarden.

 en gaat over tot de orde van de dag.

We zijn blij dat de overgrote meerderheid van de Wijchense raad onze motie steunt, alleen Wijchen Lokaal stemde tegen.