Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 november 2018

Inventarisatie renovatie-opgave Wijchen

Afgelopen driekwart jaar is D66 Wijchen op bezoek geweest in een aantal wijken. De inwoners die we spraken waren veelal positief over wonen in Wijchen, soms mochten we zelfs in de achtertuin komen kijken hoe mooi mensen wonen. Een terugkerend thema was de dienstverlening en het onderhoud van de openbare ruimte.

Een voorbeeld uit de Blauwe Hof: deze wijk is zo’n 40 jaar oud. Een populaire wijk. Maar de wijk ziet er nog net zo uit als 40 jaar geleden, met de typische grindbakken uit die tijd en parkeerplaatsen zoals in 1980 afdoende was. Mensen die we spraken gaven aan dat de gemeente minder interesse heeft in het opknappen van deze wijk, omdat het toch wel verkoopt. Er is geen sociaal probleem, dus geen noodzaak tot renovatie. Dat is de gedachte die leeft. Alleen met het plan Integraal Beheer Openbare Ruimte, het IBOR, hebben wij geen antwoord op deze -terechte- opmerkingen. D66 Wijchen ziet succesvolle dorpsontwikkelingsplannen, twee wijkontwikkelingsplannen en het vervolg is vooralsnog onbekend. De Blauwe Hof is niet de enige wijk die 40 jaar of ouder is en de renovatieopgave beslaat meer dan alleen wijkontwikkelingsplannen van Woezik en Noord.

Daarom dienen wij een motie in, om een integraal beeld te krijgen van de renovatie opgave in de kern Wijchen. Hiermee wordt het voor de inwoners zichtbaar wat zij mogen verwachten van de gemeente in de openbare ruimte, dus transparantie.

Motie Inventarisatie renovatie-opgave Wijchen

Constaterende dat,

  1.  In 2014 een motie is aangenomen om te komen tot wijkontwikkelingsplannen.
  2. Wijkplan Noord en wijkplan Woezik zijn geschreven.
  3.  De kern Wijchen grote na-oorlogse uitbreidingen kent.
  4. Veel wijken in Wijchen 40 jaar of ouder zijn.

 Overwegende dat,

  1. Renovatie van deze wijken geen integraal plan kent.
  2. Een integrale aanpak verrassingen kan voorkomen.

 Roept het college op tot,

  1. Het opstellen van een notitie waarin de renovatie-opgave voor de Wijchense wijken voor de komende tien jaar wordt aangegeven.
  2. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen gepland onderhoud (zoals riolering), afschrijvingen en renovatievraag.
  3. Bij inventarisatie van deze renovatievraag inwoners te betrekken op het participatieniveau samenwerken.

 

Helaas waren de overige partijen, uitgezonderd Sociaal Wijchen het niet met ons eens. De motie is dus afgewezen.