Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 november 2018

Ambitie tonen: inhaakkalender duurzaamheid

De gemeente mag wel wat meer ambitie tonen als het om duurzaamheid gaat, zo vinden wij. Duurzaamheid staat op veel jaarlijks terugkomende dagen centraal en daar kan Wijchen mooi op inhaken. Daarom stelde D66 Wijchen een motie op om een zogenoemde inhaakkalender duurzaamheid te maken.

Samen met CDA, Kernachtig Wijchen en PvdA dienden we deze in tijdens de begrotingsvergadering op 18 november 2018. De motie luidde als volgt:

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,  

Constaterende dat, 

  1. De gemeente Wijchen de samenleving praktische handreikingen wil bieden en het goede voorbeeld wil geven.
  2.  De gemeente naast de campagne en website ‘Ons groene gezicht’ ook op andere manieren de milieucommunicatie wil intensiveren.
  3.  Er jaarlijks terugkomende dagen zijn waarop duurzaamheid centraal staat, zoals: warme-truien dag, fiets naar werk toe dag, dag van de duurzaamheid, world clean up day, nacht van de nacht en natuurwerkdag.

Overwegende dat,

  1.  Er (inter)nationale aandacht voor duurzaamheid is op inhaakdagen. 
  2.  De Wijchense communicatie hiermee versterkt kan worden. 
  3. De gemeente vanuit haar voorbeeldfunctie inwoners en bedrijven kan inspireren en bewustwording kan brengen.

 Roept het college op tot,

  1. Opstellen van een inhaakkalender gericht op duurzaamheid.
  2. Middels een informatienota, aangeven hoe de gemeentelijke organisatie invulling gaat geven aan de geselecteerde dagen.
  3. Te onderzoeken welke middelen uit het communicatiebudget voor duurzaamheid aangewend kunnen worden voor publiciteit voor deze dagen bij inwoners en bedrijven.

 en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van 

D66, Emmy Wittenberg (eerste indiener)
CDA, Björn Derksen
K8W, Martijn Verharen
PvdA, Peter Gatzen

Een overgrote meerderheid stemde voor de motie, alleen Wijchen Lokaal stemde tegen.