Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 augustus 2018

Honden aangelijnd in Loonse Waard?

In de media lazen wij, dat het vanaf zaterdag 11 augustus niet meer toegestaan is om honden los te laten lopen op het terrein bij de Loonse Waard. Honden moeten vanaf dat moment zijn aangelijnd. Als argumenten voor dit verbod noemt het bericht dat de natuur teveel heeft te leiden onder de loslopende honden.

Op 18 augustus berichtte de Gelderlander, dat het verbod té rigoreus zou zijn en dat natuurverenigingen van niets wisten. In dit bericht worden ook vraagtekens gezet bij de argumenten om het losloopverbod in te stellen. D66 zet op haar beurt ook vraagtekens rondom de totstandkoming van het losloopverbod voor honden in de Loonse Waard.

D66 vindt dat er in Wijchen plek moet zijn voor de natuur, maar ook voor de mens (en hond). In Wijchen zijn er niet veel plaatsen waar je met je hond kunt zwemmen. Voor zover ons bekend is de Loonse Waard geen natuurgebied, maar een openbaar toegankelijke plek voor recreatie. Daarbij is er in het natuurgebied de Hatertse Vennen wel ruimte om je hond los te laten lopen.

Schriftelijke vraag over aanlijnen honden Loonse Waard

Genoeg aanleiding om via een schriftelijke vraag om duidelijkheid te vragen aan het college. Raadslid Esther Dauphin diende de volgende vragen in:

  1. Wat is de status van de Loonse Waard?
  2. Wat is de aanleiding om een losloopverbod in te stellen?
  3. Welke klachten en/of problemen zijn gemeld bij de gemeente om dit verbod in te stellen?
  4. U maakt nu specifiek voor de Loonse Waard een uitzondering op het uitlaatbeleid (honden mogen buiten de bebouwde kom los lopen), terwijl er in Wijchen veel meer plekken zijn, waar er sprake zou kunnen zijn van verstoring van de natuur door loslopende honden. Betekent dit dat er meer gebieden komen waar honden niet meer los mogen lopen?
  5. Hoe gaat u dit nieuwe verbod handhaven, gezien het gebrek aan capaciteit en het feit dat er al prioriteiten moeten worden gesteld bij handhaving in het algemeen? En ten koste van welke andere handhavingsactiviteiten zal dit dan gaan?

Het college heeft zichzelf ten doel gesteld om binnen twee weken schriftelijke vragen uit de raad te beantwoorden.