Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 juli 2018

Geen extra storting in de duurzaamheidslening

In het programmaboek energieneutraal Wijchen 2040 van 6 februari 2018 zegt wethouder Burgers dat het gemeentebestuur van Wijchen de inwoners van Wijchen nodig heeft om tot een energieneutraal Wijchen te komen. D66 Wijchen en Sociaal Wijchen vinden dat we samen met de inwoners er alles aan moeten doen om de doelstelling te behalen. Vandaar dat we middels een amendement hebben voorgesteld een eenmalige extra inleg van € 125.000 toe te voegen aan de duurzaamheidslening.

Want, zo menen wij, mooie woorden zijn niet genoeg geld is een beter middel om inwoners te bewegen mee te gaan in die energietransitie. Aangezien de pot voor duurzaamheidslening medio 2017 leeg was, kan er wel geld bij, ook al werd de pot naar vragen van commissielid Arjan Moerman toen aangevuld. Samen met de fractievoorzitter van Sociaal Wijchen, Johan de Kievit, stelden namens D66 Wijchen de commissieleden Moerman en Joris Brand dus het plan op om extra geld aan de duurzaamheidslening toe te voegen. Niet geheel toevallig dat D66 zich hiervoor inzet, de duurzaamheidslening is namelijk een initiatief uit 2011 van D66 Wijchen.

In het coalitieakkoord “Iedereen doet mee” staat op bladzijde 6 dat het gemeentebestuur initiatieven, die bijdragen aan de duurzaam-
heid, aanmoedigt. In het programmaboek Energie-neutraal Wijchen 2040 staat op bladzijde 10 te lezen dat bij de berekening van de hoeveelheid energie die duurzaam opgewekt moet worden in 2040, ervan uitgegaan is dat alle geschikte daken zijn voorzien van zonne-energiesystemen. Veel inwoners gaan over tot de aanschaf van zonnepanelen op het dak van hun woning waarbij veel gebruik gemaakt wordt van de duurzaamheidslening.

Het idee van een extra budget is zeker het overwegen waard, want de mogelijkheid om later het budget op te hogen zonder te groot
risico te lopen is klein geworden. Mogelijk wordt er landelijk in het kader van het klimaatakkoord een financieringsvorm voor particu-
lieren geregeld. De hoofdlijnen van dit akkoord worden op 10 juli gepresenteerd. Maar daar gaat het gemeentebestuur van Wijchen
niet op wachten, het gemeentebestuur neemt nu al actie!

Een eenmalige extra inleg van € 125.000 (is ongeveer 0,1% van de totale begroting van de gemeente Wijchen) past binnen het door de
woordvoerder van Kernachtig Wijchen op dit dossier uitgesproken motto van “we zijn wel groen, maar niet gek”. De praktijk blijkt echter weerbarstig; Plannen zijn er in overvloed, maar overgaan tot daden is in Wijchen lastig. Alleen de indieners stemden voor, de overige partijen achtten het niet nodig of ‘te vroeg.’

Met dank aan Johan de Kievit, fractie voorzitter Sociaal Wijchen

Gerelateerd artikel:
2011: Wijchen 9e Gelderse gemeente die duurzaamheidslening aanbiedt?