Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 juni 2018

Eikenlaantje in Blauwe Hof

Op 28 mei bracht D66 Wijchen een bezoek aan het Eikenlaantje en sprak aanwonenden die zich hebben vertegenwoordigd in een belangengroep. Ook hebben we aangebeld bij andere aanwonenden om hun mening te horen over de eiken. We constateerden dat de eiken er prachtig uitzien en ze voor vele een belangrijke reden zijn geweest om naar het Eikenlaantje te verhuizen. Aan de andere kant werd vaak aangegeven dat de bomen wel erg hoog worden met als gevolg geen zon in de tuinen, angstige momenten bij storm en kinderen niet die buiten kunnen spelen vanwege eikenprocessierupsen.

In het najaar is het Eikenlaantje een aantal weken niet te betreden vanwege gladheid door eikels en groenbeheer is als dweilen met de kraan open. Zonnepanelen zijn voor meerdere woningen onmogelijk vanwege de schaduw van de bomen.

In november 2017 bracht de verantwoordelijk wethouder samen een ambtenaar een bezoek aan het Eikenlaantje. Zij gaven de bewoners te kennen de situatie te begrijpen en nodigde hen uit om zelf een plan op te stellen. Naar aanleiding van een publicatie van voorgenomen kap van een eikenboom, bleek uit navraag bij de gemeente dat in februari 2018 een rapport is verschenen met een uitgebreide analyse van de staat van de bomen, plus mogelijke scenario’s inclusief kostenoverzicht. Het schetste onze verbazing dat het merendeel van de aanwonenden niet op de hoogte waren van het onderzoek, laat staan dat er een rapport was verschenen.

D66 Wijchen Eikenlaantje Blauuwe HofNaast de hoge bomen, constateerde D66 Wijchen een rommelige straataanblik met te weinig parkeerplaatsen en onveilige situaties als gaten in het asfalt, dikke moslagen op voetpaden en opkomende tegels door boomwortels. Al met al genoeg reden voor de fractie om via  een schriftelijke vraag aan het college te vragen naar de status en eventuele plannen aangaande het Eikenlaantje.

De vragen:

  1. Wat is de status van de eikenbomen (zoals beschermde status, monumentaal?)
  2. Waarom zijn aanwonenden van het Eikenlaantje en belangengroep niet geïnformeerd over aangehaald onderzoek en rapport?
  3. Welk vervolg gaat er worden gegeven aan het rapport?
  4. Op welke manier gaat het college hierbij inwonerparticipatie realiseren?
  5. Wanneer staat er reguliere renovatie of onderhoud gepland voor de Blauwe Hof (riolering, bestrating?)
  6. Wij constateren dat de wijk 40 jaar oud is. Is het college het met D66 Wijchen eens dat naast onderhoud aan de bomen, een integraal plan noodzakelijk is met het oog op veiligheid, toegankelijk en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte?
  7. Wat zijn de jaarlijkse kosten van het groenonderhoud van het Eikenlaantje? Hoe zijn deze kosten opgebouwd?

Doorgaans heeft het college 2 weken de tijd om schriftelijke vragen uit de raad te beantwoorden.