Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 april 2018

Aanpak gasaansluitingen woningen

In januari 2018 werd in Den Haag het gasdebat gehouden. Centraal daarin stond het vervallen van gasaansluitingen; de zogenaamde ‘aansluitplicht’ van nieuwbouw op het aardgasnetwerk. Vooruitlopend op het vervallen van de aansluitplicht heeft netbeheerder Stedin aangekondigd een inkeerregeling in het leven te roepen om ervoor te zorgen dat geplande nieuwbouwprojecten niet op het aardgas worden aangesloten.

“Een mooie ontwikkeling vindt D66 Wijchen, want het niet aansluiten van aardgas draagt bij aan de duurzaamheidsdoelen van Wijchen.”zo verklaart raadslid Esther Dauphin. “Het helpt huiseigenaren in het maken van duurzame keuzes, omdat er geen grote investeringen hoeven te worden gedaan om huizen om af te koppelen van het gas.”

“In Wijchen staan omvangrijke nieuwbouwprojecten gepland en dit biedt kansen om de aansluiting op gas te heroverwegen. De inkeerregeling van netbeheerder Stedin betreft het openbreken van het contract tussen de netbeheerder en de ontwikkelaar. Onze netbeheerder Liander sluit geen contracten af met projectontwikkelaars, een inkeerregeling is dus niet aan de orde. Liander is bereid om bij nieuwbouwlocaties waar de infrastructuur al is aangelegd, maar nog geen woningen zijn gebouwd, in gesprek te gaan met de ontwikkelaars om te kijken of er mogelijkheden zijn om de woningen niet op aardgas aan te sluiten.”

Genoeg redenen voor D66 Wijchen om meer informatie op te halen bij het college. Dauphin heeft middels een zogenoemde schriftelijke vraag om de volgende vragen gesteld;

  1. Is het college op de hoogte van de deze ontwikkelingen bij Liander? Welke contacten zijn er met Liander op dit vlak geweest?
  2. Hoe staat het met de plannen van het college om nieuwbouw niet op aardgas aan te sluiten?
  3. Is het college bereid om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de Huurlingsedam alsnog gasloos te bouwen?
  4. Zijn er plannen om in Wijchen (bestaande) wijken op een andere, meer duurzame manier te gaan verwarmen? Zo ja, welke plannen zijn dit?
  5. Is het college bereid om samen met netbeheerder Liander te onderzoeken welke kansen er zijn om het aantal gasaansluitingen in Wijchen te verminderen?
  6. In het coalitieakkoord geeft het college aan dat ze initiatieven als afkoppelen van gas wil aanjagen. Is het college het met D66 Wijchen eens dat Wijchen zich aan moet sluiten bij het leerprogramma rond de proeftuinen van aardgasvrije bestaande wijken? (Brief ministerie BZK, 3 april 2018)?

Voor het behandelen van een schriftelijke vraag heeft het college sinds kort twee weken de tijd.