Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 april 2018

Zes basisscholen Wijchen scoren onvoldoende

Op 11 april vernamen we via de Wegwijs de beoordelingen van de Inspectie van het Onderwijs. Deze cijfers werden al in een rapport gedateerd op november 2017 gepresenteerd door Samenwerkingsstichting Kans & Kleur. D66 Wijchen maakt zich als ‘onderwijspartij’ zorgen naar aanleiding van dit bericht en verbaasde zich dat deze rapportage niet met de gemeenteraad is gedeeld.

Veel scholen van Kans & Kleur hebben dit jaar onvoldoende gescoord op de eindopbrengsten zo blijkt uit het rapport. Het gaat om zes scholen. Vijf van deze scholen, Antoniusschool; De Buizerd; De Boskriek; Paschalisschool en De Wingerd scoorden het jaar daarvoor nog voldoende. Alleen De Viersprong scoort voor het tweede jaar op rij onvoldoende.

D66 Wijchen is van mening dat alle kinderen onze gemeente het beste onderwijs verdienen. Ouders en verzorgers moeten op de kwaliteit van onderwijs kunnen vertrouwen. Kinderen verdienen gelijke kansen, waarbij de keuze voor een school niet mag afhangen van
uitstroomresultaten. Wij zijn dan ook erg geschrokken van deze cijfers.

Om meer duidelijkheid te krijgen hebben wij via een zogenaamde ‘schriftelijke vraag’ het college om het volgende gevraagd;

 1. Heeft het college dit in eerste instantie ook uit de media vernomen of was u eerder op de hoogte van het rapport en zo ja, wanneer?
 2. Is het college het met D66 Wijchen eens dat zes van de veertien scholen met een onvoldoende beoordeling onwenselijk is?
 3. Waarom moeten we deze cijfers in een weekblad vernemen, terwijl ze al in november 2017 bekend waren?
 4. Zou het niet zo moeten zijn dat het college de gemeenteraad actief informeert over de situatie en de vervolgstappen?
 5. Wat is er bekend over de oorzaak van deze daling in leeropbrengsten?
 6. Zes van de veertien scholen scoren op basis van de eindopbrengsten onder de norm. In de conclusie van het rapport lezen we terug dat: “Voor drie scholen zijn de eind- en tussenopbrengsten aanleiding om in schooljaar 2017-2018 een externe analyse te laten uitvoeren door experts van het project Goed worden, goed blijven van de PO-raad. Op basis van deze analyse zullen zij een verbeterplan voor de eigen school opstellen en uitvoeren.” Welke scholen zijn dit en welke stappen worden er voor de andere drie scholen ondernomen?
 7. In het rapport lezen we de volgende toelichting: “Elke school wordt ten minste eens in de vier jaar door een inspecteur bezocht, ook als er geen aanwijsbare risico’s zijn.” Het rapport dateert van november 2017. Vijf scholen waren op dat moment vier tot vijf jaar niet bezocht.
  a. Welke stappen onderneemt Kans en Kleur om zich toetsbaar op te stellen?
  b. Welke stappen neemt het college richting de onderwijsinspectie om dit in de toekomst te voorkomen en dringt zij aan om bij onvoldoende score op kortere termijn te toetsen?
 8. Zijn er andere vervolgacties naar aanleiding van bovenstaande resultaten en wanneer wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd?

Gezien de urgentie en de onrust die ook onder ouders en verzorgers leeft, hoopt D66 Wijchen dat het college spoedig duidelijk antwoord op deze vragen geeft. Voor het behandelen van een schriftelijke vraag heeft het college normaliter zes weken de tijd.