Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 maart 2018

Balgoij: niet zomaar een ‘durpke an de Moas’

Balgoij balgoy d66 wijchen

Carnaval ligt al weer even achter ons. Even serieus als dat gebeuren is zeer zeker de komende gemeenteraadverkiezingen. Gebleken is – wederom – dat de Balgoijenaar creatief, vindingrijk en saamhorig is. Carnaval keert elk jaar terug. De verkiezingen echter eens in de vier jaar.

Als nieuwe bewoner van dit durpke an de Maos ben ik blij de keuze voor u breder te maken. De landelijke kracht van D66 is vooral ook van toepassing op Balgoij. Namelijk: Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Wij willen dat de (ook de lagere) overheid deze kracht, maar ook de vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft.

D66 maakt zich al jarenlang sterk voor burgerparticipatie in de kernen via gedragen dorpsplannen. Mensen zijn creatief genoeg om zelf oplossingen te vinden. De sleutel voor verandering ligt bij de mensen zelf. En wij willen dat de overheid daarbij aansluit. Wellicht
soms een duwtje geeft om de gang er in te houden.

Een mooi voorbeeld is Dorpsontwikkelingsplan Balgoij dat in 2011 verschenen is. En wat nog mooier is de voortgang te lezen in het Diosablad van 5 december vorig jaar. De leefbaarheidsgroep geeft daarin aan een goede gesprekspartner te zijn voor het gemeentebestuur en met de besturen die direct de leefbaarheid van ons dorp raken.

D66 gelooft dat kunst, cultuur en erfgoed op veel fronten kunnen bijdragen aan de samenleving. Ik ben wel een nieuwe bewoner van Balgoij, maar niet onbekend met Balgoij. Vanuit de Historische Vereniging en van daaruit met Pagus Balgoye ben ik bekend met de inzet van de mensen. En heb daar ook een bijdrage aan kunnen leveren. In het Ballegooyke heb ik mijn werkstuk van de bundeling van de Balgoijenaren – en Keent niet te vergeten – van 1693 tot 1865 voor een aandachtig publiek mogen presenteren.

Overigens: wie wil weten of zijn familie hier toen al woonde kan nog steeds bij mij terecht.
Kortom: Er valt dus iets te kiezen deze keer!

Sjef Daverveld, D66 Lijst 3, nummer 15.

Deze publicatie verscheen eerder in het Diosablad van maart 2018