Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 13 januari 2018

Verspreiding gemeentegids niet optimaal

D66 wil dat de gemeente terughoudend is met de verspreiding van papier om afval te voorkomen. Tegelijkertijd vinden wij dat de (papieren) gemeentegids beschikbaar moet zijn voor mensen, die deze graag willen ontvangen.

De fractie van D66 heeft signalen ontvangen van inwoners dat zij de gemeentegids niet hebben gekregen, terwijl deze inwoners dat wel graag willen. We hebben vernomen dat de gemeentegids alleen is verspreid bij inwoners zonder reclamesticker op de brievenbus.

Wij hebben ons hierover zeer verbaasd en stellen daarom de volgende vragen, via een zogenaamde schriftelijke vraag, aan het college.

  1. Klopt het dat de gemeentegids samen met reclamefolders (in plastic folie) is verspreid, en zo ja, waarom is hiervoor gekozen? Zo nee, waarom is de gids dan alleen bezorgd bij mensen zonder sticker? De gemeentegids is immers geen reclame.
  2. Klopt het dat inwoners alleen via de gemeentepagina in de Wegwijs zijn geïnformeerd en dat inwoners met een nee/nee-sticker of ja/nee sticker de gemeentegids zelf moeten ophalen?
  3. Bent u het met ons eens, dat de bezorging van de gemeentegids op deze manier erg willekeurig is geworden en niet helpt bij het terugdringen van afval?
  4. Is er nagedacht over doelgroepen en is hier bij de verspreiding rekening mee gehouden, welke doelgroepen wilt u op deze manier bereiken?
  5. Bent u het met ons eens, dat de gemeentegids alleen bezorgd moet worden bij inwoners die dat op prijs stellen, en dat dit dan ook niet afhankelijk mag zijn van een sticker voor ongewenste reclame? Zo ja, wat gaat het college doen om de verspreiding aan te passen?
  6. Heeft het college plannen om de verspreiding anders te organiseren, bijvoorbeeld via
    supermarkten, scholen, bibliotheek of wijk- en dorpscentra?

Het college heeft doorgaans 6 weken de tijd om op schriftelijke vragen te reageren. D66 hoopt echter dat de wethouder deze vragen spoedig beantwoord.

Als u de gemeentegids online wilt bekijken dan kan dat op de site van de gemeente via de volgende link.