Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 september 2017

Actief boerenbeleid

Wijchen is een gemeente met een groot buitengebied. Daarin zijn vele boerenbedrijven gevestigd. De agrarische sector is nogal in beroering. Dat was voor D66 Wijchen de aanleiding om aan het college te vragen hoe hij daarmee omgaat en in hoeverre burgemeester en wethouders vinden dat het tijd wordt voor een actief boerenbeleid. Het gaat daarbij om diverse zaken.

Controle rammelt

Onlangs werd duidelijk uit een steekproef in Brabant dat er weinig wordt gecontroleerd door gemeenten. En als er gecontroleerd wordt blijkt dat veel boeren de voorschriften niet voldoende naleven. (bron: Gelderlander). Hierover werd op initiatief van Emmy Wittenberg binnen de fractie gediscussieerd. Het was voor Kees van Galen aanleiding om tijdens de commissievergadering van 14-9-2017 vragen te stellen aan het college en daarbij ook andere aspecten te betrekken.

  • Hoe staat het in Wijchen met de controles?

Maar er speelt veel meer. Boeren kunnen vaak maar net, of net niet, het hoofd boven water houden. Dat is hun meestal niet aan te rekenen. Ze zijn afhankelijk van prijzen die zijzelf nauwelijks kunnen beïnvloeden, maar die sterk fluctueren vanwege Europees beleid, politieke controverses (zoals boycot door Rusland) of door ziekten onder de veestapel. De Gelderlander meldde onlangs: “Gemeenten in de Achterhoek gaan actief op zoek naar boeren met wie het financieel en persoonlijk niet goed gaat. De gemeenten hopen door te helpen (bijdrage kosten coaching) drama’s te voorkomen, zoals de verwaarlozing van vee of een faillissement.” Daar komt bij dat in Brabant, maar ook steeds meer in Gelderland, de onderwereld plekken zoekt voor zijn activiteiten zoals wietteelt maar ook drugslabs. En dan zijn plekken die wat afgelegen zijn en veel ruimte hebben, dus boerderijen, natuurlijk interessant.

  • Vindt het college het ook wenselijk voor Wijchen om boeren proactief te helpen, ook om verleidingen van bepaalde bijverdiensten (criminaliteit) te voorkomen?

Kortom, waar D66 Wijchen om vraagt is een mix van toezicht en handhaving (in uitoefening boerenbedrijf en op uitbreiding onderwereld) en steun bij een proactieve benadering van het voorkomen van economische problemen (en dus ook persoonlijke drama’s en misstanden voor dieren).